با تحریم فعال دوازدهمین دوره انتصابات ریاست جمهوری مافیای ولایت مطلقه،رفراندوم تحت نظر ناظرین بین المللی را عملی کنیم.

2017-04-05 ، اطلاعیه ها