دیکتاتوری ولایت مطلقه روحانیت در بن بست، نه امکان جام زهری است و نه امکان نرمش قهرمانانه

2018-05-12 ، اطلاعیه ها