برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

اشکوری شما سخت در اشباهيد و بزودی پشيمان خواهيد شد !!شهره تهرانی


 حاشيه ای بر مصاحبه آقای يوسفی اشکوری .

 

 

 

 

حسن یوسفی اشکوری

 

 نه رأی دادن مقدس است و نه تحریم، جاودانه 
اما تحريم مطلق قاتلان مردم صد درصد جاودانه است.

  من در چند انتخابات گذشت شرکت نکردم و رأی ندادم و به اصطلاح از تحریمی ها بودم اما در انتخابات دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کنم.

 رای ندا دن شما درست بود . اما باعث تاسف است که از کار خير سرپيچيديد و دست به کار نا صواب زده ايد که روح شريعتی را هم آزرديد.

  در طول این سالها ( و به طور مشخص پس از 76 ) هربار که انتخابات ( مجلس، ریاست جمهوری و شوراها ) مطرح شده و به اصطلاح تنور انتخابات داغ شده و جریانهای سیاسی و یا افراد را به تکاپو انداخته، همواره این پرسش برای آن شمار ایرانیانی که مخالف و یا منتقد جدی و رادیکال ساختار حقوقی و حقیقی جمهوری اسلامی و خواهان تغییرات اساسی هستند مطرح شده که باید رأی داد یانه.

 هنوز آگاهان گيجند!؟ چرا گيجند !؟ فکر ميکنم که پل پشت سرشان هنوز آباد است و آبستن اقتصادی و نام و نان  شياطين حاکم بر سر نوشت مردم محروم ايران هستند.
من و انتخابات: نظر نویسندگان دیگر این مجموعه

بگذریم که کسانی، با دلایلی که ارائه می کند و ما کم و بیش با آنها آشنا هستیم، اساسا از همان آغاز تکلیف خود و جامعه را روشن کرده و جز به سقوط جمهوری اسلامی راه حلی نمی بینند و لذا برای این افراد و یا جریانها مسأله ای به نام انتخابات بلا موضوع است. اما دیگران به مفید و مؤثر بودن آرای خود نظر دارند.

 پس از سی سال جنايات عمامه داران حاکم . و با بسته بودن تمام راه برای آزادی و امنيت و رشد مردم . چگونه ميشود به کسانی رای داد که آبدارچی رهبری مطلقه فقيه هستند!؟
  به هرحال موافقان و مخالفان هر کدام دلایلی برای تحکیم نظر خود در دست دارند و به آنها متوسل می شوند. واقعیت این است اگر صرفا و از منظر پیشینی و عقلی محض به این استدلالها نظر کنیم، بسیاری از این دلایل منطقی و درست و قانع کننده می نماید، اما ممکن است که در نتیجه گیری و در عرصه عمل اجتماعی و کنش سیاسی مناقشه باشد. به ویژه شمار قابل توجهی از دلایل مدافعان تحریم در جای خود معقول و حتی مقبول می نماید اما در فرجام کار به راه حل مفید و مؤثر منتهی نمی شود و تا کنون نیز به جایی نرسیده است.
 اتفا قا بجايی رسيده و می رسد . چون در تمام رای گيری ها . علی خامنه ای اعلام کرد که رای به کانديدا هايش . رای به حکومت ولايت فقيه است . و هميشه با اين ژست به دنيا اعلام کرد که هنوز . حکومت غاصبانه اش هواداران حد اکثری را دارد.

  دلیل مشارکت این بار من این است که احساس می کنم در شرایط کنونی نه توسل به شیوه های خشن و انقلابی به نتیجه می رسد و سودی عاید مردم می کند و نه بی عملی و قهر از صندوق رأی قابل دفاع و مفید است.

 رای دادن به سوگلی های دربار خامنه ای که مفيد و يک عمل مردمی نيست . بلکه فقط تيز کردن چاقوی ستمگری خامنه ای را در بطن خود دارد و بس.

حسن یوسفی اشکوری

من از شمار کسانی هستم که معتقدم گرچه اصل بر رأی دادن است اما نه رأی دادن یک حکم ایدئولوژیک و مقدس است که در هرشرایط باید رأی داد و نه تحریم جاودانه است، باید در هر انتخابات جداگانه تصمیم گرفت، اگر امکان اندک تغییر و اثری باشد، باید شرکت کرد و رأی داد وگرنه، نه.

 دولت رفسنجانی و خاتمی در شانزده سال نشان دادند . هيچ سودی ندارد که مردم رای بدهند . بخصوص آگاهان جامعه. وقتی روشنفکران در زمان شاه رای دادن را حرام ميدانستند . حالا چه اتفاقی افتاده به غير از جنايات تکان دهنده بيشتر . که حالا امثال شما . تبليغ مفيد بودن رای دادن به نوکران در بار حاکمان را ميکنيد!؟
مگر همينها شما را زندانی نکردند !؟ و مگر نوکران خامنه ای لباس شما را بر خودتان تحريم نکردند !؟ زندان چه بهشتی بود که شما را به صندوق رای رهنمون شد!؟ آيا پس از خلع لباس و فشار در زندان و تهمت و توهين بسيار . دوزاری حضرتعالی افتاده است !؟
خاتمی که خودش گفته بود که. يک تدارکچی بيشتر نبود . و برای همين پوشالی بودن قدرتش . احمدی نژاد را زاييد. و با خيال راحت . دنبال کار خودش رفت . انگار نه انگار که اوضاع مردم از هر نظر روز بروز پسرفت داشته است.
  من جز در چند انتخابات سالهای اول انقلاب تا سال 76 در هیچ انتخاباتی رأی ندادم و در سالهای اخیر نیز رأی ندادم و معتقد بودم از طریق تحریم گسترده بهتر می توان حاکمان اقتدارگرا را وادار به عقب نشینی و مجبور به تن دادن به خواسته های دموکراتیک کرد اما در شرایط کنونی چنین راهبردی به هردلیل قابل تحقق نیست، از این رو در انتخابات پیشرو شرکت می کنم.
آخر اين که انتخابات نيست آقای اشکوری. اين يک انتصاب مجد د است و يک بازی هر چهار سا ل يکبار . که . با وجود ولايت مطلقه خامنه ای . اين منصوبين . امر برند و هيچکاره مملکت. ديگر هيچ . . اين کار شما و امثال تان . آب در هاونگ کوفتن است است و بس .
  =اما دچار توهم نیستم و انتظار زیادی ندارم و برای من در این انتخابات هدف اصلی تغییرات اساسی و قابل توجه در ساختار نظام و اجرای تمام عیار حقوق بشر و یا تحقق دموکراسی متعارف و مطلوب نیست، آنچه برای من مهم است این است که با استفاده از فرصت انتخابات و بویژه سخنرانی ها و اعلام مواضع و برنامه های کاندیداهای منسوب به جریان اصلاح طلب، گامی به سوی تقویت جنبش مدنی و باز شدن فضای تنفس اندکی برای کنشگران عرصه فرهنگ و سیاست و هنر و حتی اقتصاد برداشته شود.
= وظيفه حاکم چه بايد باشد آقای اشکوری؟ . شما که هزار ما شا الله سواد اسلامی داريد. و ميدانيد که پيامبر اسلام و امام علی و خليفه دوم .چگونه با مخالفان برخورد ميکردند . و مردم مسلمان مخالف افکار اين سه تن . چگونه . و بی پروا با آنها روبرو ميشد ند.
  دلیل مشارکت این بار من این است که احساس می کنم در شرایط کنونی نه توسل به شیوه های خشن و انقلابی به نتیجه می رسد و سودی عاید مردم می کند و نه بی عملی و قهر از صندوق رأی قابل دفاع و مفید است.

اگر پاسخ به نياز مردم داده نشود . بقول استاد شريعتی . حرکت ايجاد ميشود . و شما با رای دادن تان جلوی حرکت مردم را ميگيريد . نه اينکه کاری مفيد برای ملت انجام بدهيد
  به نظر می رسد کسانی که به استناد این که همه چیز از بالا تعیین می شود هیچ نقشی برای خود و پنجاه میلیون صاحب رأی ایرانی قایل نیستند، بیشتر مقهور و حتی مغلوب قدرتند نه نقاد قدرت. اینان اراده گرای مطلق اند و در نهایت تن داده به بازی سرنوشت و این که «دستی از غیب برون آید و کاری بکند».
 تحريم کنند گان منتظر دست غيبی برای نجات نيستند آقای يوسفی . بلکه خود از راه های مختلف . ظالمان را سر جای قبلی شان مينشانند.اما رای دهندگان به ستمگران . چوب لای چرخ حرکت مردم ميگذارند.و حرکت را کند ميکنند و شريک گناه کبيره ظالمان حاکم ميشوند.

 مشارکت فعال تمام مردم در انتخابات موجب تقویت جنبش اجتماعی و ارتقای سطح آگاهی مردم و بالا بردن سقف سانسور خواهد شد.

 

حسن یوسفی اشکوری:

تجربه نشان می دهد که تنها راه موفقیت و نزدیک شدن به دموکراسی و تقویت جنبش اجتماعی، محاصره حاکمیت اقتدارگرا از طریق گسترش جنبش اجتماعی و تأسیس نهادهای مدنی است که در نهایت حاکمیت را ناچار به تمکین در برابر جنبش و مطالبات عمومی خواهد کرد. البته این راهی است طولانی اما به گفته درست دکتر شریعتی باید به مطمئن ترین راه اندیشید نه کوتاه ترین راه.
 مطمئن ترين راهی که آقای شريعتی گفتند همان تحريم است . نه رای دادن که کوتاه ترين راه برای مطالعه و استراحت و پيروزيست.شريعتی با آن سابقه درخشانش عليه ريا و تزوير و زر و زور . چگونه ميتوانست به آبدار چی های  اين سر چماقدارا ن و قمه کشا ن و متجاوزان به جان و مال و ناموس مردم رای بدهد که شما . از اين شهيد شهير مثل ميزنيد . کدام کتاب و سخنرانی شريعتی . مشوق رای به مسئولان سی سال جنايات بی نظير ضد بشری است .
آقای اشکوری !؟
  مشارکت فعال تمام مردم در انتخابات موجب تقویت جنبش اجتماعی و ارتقای سطح آگاهی مردم و بالا بردن سقف سانسور خواهد شد.
= پس از سی سال نسل کشی اين د م های شيا طين . مردم بيش از حد به رشد فکری و فعلی رسيدند و بزودی قدرت خود را بيش از پيش نشان خواهند داد.و شما نگران نباشيد که بقول شريعتی . اگر شيعه علوی هستيد . در برابر ظالم . بايد کار حسينی بکنيد و اگر نتوانستيد . کار زينبی بکنيد. کار زينبی اين است که در برابر يزيد زمانه. خامنه ای. بايستيد و خونخواهی بکنيد و با شمردن جنايات بيشمارش رسوايش کنيد . نه اينکه به بد تر از يزيدان رای بدهيد. مگر اينهمه فقر  و درد و رنج و سرگردانی ملت جوان و عزيز ايران را نمی بينيد که عاملش خامنه ای و همين منتصبينش هستند . و همه هم تدارکچی !؟
  =اما این که رئیس جمهور احتمالی اصلاح طلب آینده چه اندازه بتواند به وعده های داده شده و برنامه های ارائه شده وفادار باشد و بتواند تغییر ایجاد کند، به عوامل مختلف بستگی دارد و نمی توان از پیش با قطعیت سخن گفت. آنچه من می توانم بگویم این است که بی گمان دو کاندیدای اصلاح طلب و حتی یک نامزد اصولگرا (محسن رضایی)، نمی توانند به بخش مهم و بزرگی از برنامه ای خود جامه عمل بپوشانند.
= باور کنيد که . اينها . نميتوانند فرقی باهم داشته باشند . چون همه شاگرد امام راحل !! هستند و بر آمده از چاه رنگرزی ولايت مطلقه فقيه. خامنه ای . از ميان قريب پانصد نفر . همين چهارنفررا به ميدان بازی فرستاده است . . که شما هم تک تک شان را خوب ميشناسيد.اما . آيا براستی اينها اصلاح طلب هستند . همه قاتل. همه نوکر . همه اهل ستم .اين چه تحليلی هست آقای اشکوری که شما بيرون ميدهيد!؟
  =اما این هم بی گمان درست است که در همین ساختار جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری با رئیس جمهوری دیگر فرق دارد و این فرق قابل توجه است. حداقل این است که رئیس جمهور از دو طریق می تواند اثرگذار باشد، یکی با شخصیت فردی و منش و روش شخصی در عرصه عمومی و در حوزه جامعه و فرهنگ اثر می گذارد، و دیگر، به طورکلی در زمینه هایی که خط قرمزهایی جدی وجود ندارد ( مانند امور اقتصادی ).
= اقتصاد کجا بود . با اينهمه دزدی و چپاول ميلياردی حاکمان عمامه دار و بی عمامه . آقای اشکوری!؟اينها بدون اجازه رهبر شان نميتوانند آب بنوشند . چه رسد به کمک اقتصادی به ملت . اينها امت پرورند . نه ملت دوست . و غرضشان از امت هم . همان چماقداران شهادت طلبند و بس. اگر راست ميگويند . بگذارند سازمان ملل وارد اين کارزار بشود . و همه ايرانيان . در خارج و داخل . در رای گيری شرکت کنند و هر آدم مناسب رهبری را خواستند انتخاب کنند . و ايرانی آزاد را از نو بنا کنند.در غير اين صورت . شرکت در رای گيری . جز ضربه زدن به ملت و به ايران نيست آقای اشکوری.
۱۸۶ مينويسد. 

  در عین حال اگر رئیس جمهوری دارای برنامه باشد و اهل ایستادگی و صلابت بیشتری هم باشد، در همین ساختار نیز می تواند اثرگذار باشد. خاتمی باشخصیت فردی خود به جنبش اجتماعی و نهضت مدنی و فرهنگ دموکراسی خواهی کمک کرد و این که در این انتخابات سطح مطالبات ارتقا پیدا کرده و گروههای محذوف جامعه به سخن آمده اند، یادگار همان دوران هشت ساله است.
= اينطور هم نيست که شما فکر ميکنيد آقای اشکوری . مگر ملايان رسيده به کمپانی شکر و لاستيک و آهن و پر وار شده از اين حکومت و آبستن امتيازات ميلياردی . اجازه ميدهند که چنين کوتوله هايی . به منافع شان به چشم چپ نگاه کنند. خودتان خوب ميدانيد . اين حرف و حد يث و تحليل ها . راضی کردن وجدان خود است . و اگر غير اين باشد . پس با اينهمه تحصيل وزندان و تحقيق بکجا رسيده ايد آقای اشکوری . آنهم با وجود در خط شريعتی بودن !؟
  از قضا محمود احمدی نژاد هم نشان داد که رئیس جمهوری می تواند کاری و کارهایی بکند. راستی وقتی یک رئیس جمهوری در طول چهار سال تا این اندازه می تواند کارهای بد بکند و کشور را به مرز انفجار بکشاند، چرا رئیس جمهوری دیگری نتواند کارهای خوب بکند و کشور را به سوی وضعیت بهتری ببرد؟ = با اين وصف شما داريد. با رای دادن تان . مثل آقای خاتمی جلوی انفجار ملت جان به لب رسيده را ميگيريد !؟ آقای اشکوری ؟

 فکر می کنم که کارنامه دولت نهم و شخص رئیس دولت دلیل قانع کننده ای است که باید رأی داد و با گزینش رئیس دیگری گامی به سوی بهبود اوضاع کشور برداشت و بویژه اگر در دولت دهم فضای مساعدتری برای ارتقای سطح مطالبات و تقویت نهادهای مدنی پدید آید، خود مطلوب خواهد بود. = هر طوری فکر ميکنيد اشکالی ندارد . اما خاطرتان جمع باشد آقای اشکوری که . از اين امام زاده قلابی آبی گرم نمی شود . به غير از کشتار و جنايات  بيشتر عليه بشريت  و رای دهندگانی چون شما . شريک جرم شان خواهيد شد و بس.

و سر انجام . مرحوم شريعتی در کتاب . ابوذر . صفحه

عثمان . مگر خبر نداری که من از بدرقه ابوذر منع کرده ام ؟

علی . آيا هردستوری ولو برخلاف حق و طاعت خدا به ما بدهی آنرا بايد بپذيريم ؟ به خدا هيچوقت ما چنين کاری نميکنيم .
و شما آقای اشکوری . نبايد چنين کاری بکنيد . و با رای تان يزيد زمانه را خوشحال کنيد و روان شريعتی را آزرده سازيد و به ايران و ايرانی ضربه بيشتری وارد کنيد

شهره تهرانی .