برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

ارتجاع و انقلاب از بیان محمد رضا حکیمی

بسم الله الرحمن الرحیم

واکنون ببینیم ارتجاع چیست؟این پدیده ای که در طول تاریخ همواره سبب غروب کردن خورشیدها و گرمیها بوده است و سیطره یافتن تاریکی ها و سردیها! این واقعیت نافرخنده ای که همیشه چون موج شکن دریا، امواج توفنده انقلابها را شکسته است و سرانجام این اهریمنی که پنجه بیرحم خویش را در سینه فرشتگان آزادی و نجات و عدالت فرو برده ، و قلب آنان را بیرون کشیده و در زیر پا افکنده است، این پدیده چیست، ارتجاع !

ارتجاع یعنی غیبت از زمان حاضر و حضور در گذشته

ارتجاع یعنی زیستن در زمان کنونی ، و اندیشیدن در زمان پیشین

ارتجاع یعنی نفس کشیدن در زمان حال و حس کردن در زمان ماضی

ارتجاع یعنی حضور فیزیکی در زمان حاضر ،و حضور فکری در ماورای قرون

ارتجاع یعنی واپس اندیشی و پیشرفت ستیزی

ارتجاع یعنی عدم درک تحول

ارتجاع یعنی رمیدن از نوآوری و نو اندیشی

ارتجاع یعنی تکذیب طلوع و تحقیر فجر

ارتجاع یعنی تخلیه تطور از محتوا

ارتجاع یعنی تبعید انسان از عرصه تعالی

ارتجاع یعنی ذبح سرشاری لحظه ها در آستانه جهل

ارتجاع یعنی مصلوب ساختن عقل در دالان تاریک جهالت

ارتجاع یعنی عدم حضور در زمان،به دلیل عدم آگاهی از زمان

ارتجاع یعنی فریب خوردن و فریب دادن

ارتجاع یعنی ترس از حمله های کاذب

ارتجاع یعنی وارونه فهمی رسالت و تعهد

ارتجاع یعنی ذبح انقلاب

ارتجاع یعنی نسخ آگاهی

ارتجاع یعنی مسخ آزادی

ارتجاع یعنی ترک پیروی پیامبران (ع) در مبارزه با توانگران(افواالکیل و المیزان)

و سرانجام ارتجاع چه بدانیم یا ندانیم و چه بخواهیم یا نخواهیم ، تجسم همه قابیلها و نمرودها و فرعونها و قارونها و خسروها و سزار ها و ابولهبها و ابوسفیانها و معاویه ها و یزیدهاست در برابر همه هابیلها و ابراهیم ها و موسی ها و عیس ها و محمد ها و علی ها و حسین ها و ارتجاع به الهام از تعبیر امام علی ابن ابیطالب (ع) یعنی سکوت در برابر پرخواری توانگران ظالم و گرسنگی محرومان مظلوم ( یعنی عدم شعور به تعهد و به اقدام )و از سوی دیگر ما مدعی هستیم که انقلاب کرده ایم.

انقلاب یعنی چه؟

انقلاب یعنی بیعت با طلوع

انقلاب یعنی : تابانیدن نور بر ذات زندگی

انقلاب یعنی: انفجار فلق،در بلندای آگاهی و آزادی

انقلاب یعنی: دمیدن فجر صادق ،در سپیده دم خلاق

انقلاب یعنی: حرکت به سوی گستره روز ،تا رسیدن به رواق بلند خورشید

انقلاب یعنی: خروش اعماق حیات،برای احیای مجدد لحظه ها و زندگی

انقلاب یعنی حضور شعور ناب در سیال تجسم و اقدام

انقلاب یعنی تثبیت تعالی در ابعاد نگرش و برخور د

انقلاب یعنی : تفسیر آفتاب در آفاق عینیتها و واقعها(نه ادعاها و خطبه ها و شعارها)

انقلاب یعنی جاری ساختن فوران رشد، در رگ حیات

انقلاب یعنی، ورود شکوهمند عدالت در شهر بند آفتاب

انقلاب یعنی ،چیرگی ژرف آگاهی و نواندیشی ، بر بیخبری و عقب ماندگی

انقلاب یعنی سوزانیدن کلیت ارتجاع و مظاهر آن ، در آتش خشماهنگ بیداری و دانائی

انقلاب یعنی ، تسلط بر عناصر زمان ، با شناخت آگاهانه زمان

انقلاب یعنی نفی بی امان رکودها و سازشها

انقلاب یعنی متبلور ساختن ماهیت تکلیف در ساختن جامعه و انسان

انقلاب یعنی سقوط تاریکی ها و سردیها، ستمها و حرمانها

انقلاب یعنی ، رد تکاثرها و فقرها ، تبعیض ها و محرومیت ها

انقلاب یعنی : حذف برخورداریهای ناروا، و برخوردهای غیر انسانی

انقلاب یعنی ، اعاده کرامت افراد، و حفظ احترام اشخاص

انقلاب یعنی : احیای دعوت پیامبران “لیقوم الناس بالقسط (سوره حدید آیه25)

زندگی در سایه عدالت

انقلاب یعنی پاسخ به فریاد قرآن( ان الله یامر بالعدل و الاحسان) خداوند اجرای عدالت را واجب کرده است

انقلاب یعنی( امرت لاعدل بینکم من مأمور اجرای عدالتم پیامبر اکرم ص

انقلاب یعنی (اعدلو هو اقرب للتقوی راه رسیدن به تقوا اجرای عدالت است.

انقلاب یعنی انماالمومنون اخوه افراد جامعه اسلامی همه برادرند و برابر

انقلاب یعنی ( انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق : من آمده ام تا اخلاق والا را به همگان بیاموزم

انقلاب یعنی این سخن امام علی ” العدل حیاه الاحکام احکام دین فقط در سایه عدالت زنده است.

انقلاب یعنی این سخن امام علی(ع) العدل راس الایمان .سر ایمان و دینداری عدالت است

انقلاب یعنی این سخن امام علی “الرعیته لایصلحها الا العدل مردم را جز عدالت هیچ چیز اصلاح نمیکند.

انقلاب یعنی این سخن امام علی العدل قوام الرعیه سامان یافتن زندگی مردم تنها و تنها با عدالت تحقق خواهد یافت

انقلاب یعنی این سخن امام علی (ع) اجعل العدل سیفک عدالت را شمشیر خود قرار بدهتغنون

انقلاب یعنی این سخن امام علی :ما جاع فقیر الا بما متع به غنی هرجا فقیری گرسنه باشد ، سهم او بر سر سفره رنگین اغنیا است.

انقلاب یعنی این سخن امام محمد باقر (ع) ابطل ما کان فی الجاهلیه و استقبل الناس بالعدل پیامبر خدا (ص) نظام اجتماعی جاهلیت را که نظام ظلم بود از میان برد و جامعه اسلامی را بر اساس عدالت پی نهاد، و نخستین برخورد او با مردم با اجرای عدالت بود.

انقلاب یعنی این سخن امام صادق(ع) ان الناس یستغنون اذا عدل بینهم اگر عدالت اجرا شود فقر و محرومیتی در میان مردم نخواهد ماند.

انقلاب یعنی این سخن امام صادق “ان الناس ما افتقروا و لا احتاجو الا بذنوب الاغنیا همه محرومیتها و فقر ها و کمبود ها از جنایت اغنیا و توانگران است، که بر محرومین و مستضعفین تحمیل میشود( و کار کار این جنایتکاران است نه تقدیر الهی

انقلاب یعنی این سخن امام صادق الناس سواء کاسنان المشط مردم همه مساویند مانند دندانه های شانه

انقلاب یعنی غربال کردن جامعه و ساختن جامعه بی نخاله به ویژه نخاله های اقتصادی

انقلاب یعنی زدودن هر سه طاغوت ، سیاسی ، فرهنگی ، و اقتصادی ( لقد ارسلنا نوسی بایاتنا و سلطان مبین الی فرعون و هامان و قارون .

این تشریح و تحلیل از طرف آقای محمدرضا حکیمی یکی از دوستان نزدیک معلم شهید دکتر علی شریعتی با تجربه حاکمیت آخوندیسم در کتاب قصد و عدم وقوع درج شده است. که برای آگاهی مراجعین به ویبسایت آن را در مقطعی که آخوندیسم در تضادهای درونی و بیرونی مواجه با جنبشهای پیاپی از جانب مردم و به خصوص دانشجویان است، متناسب با این شرایط تحول و مرزبندیها جدید مناسب تشخیص داده و اقدام به درج آن کردیم.