Press enter to see results or esc to cancel.

دکتر محمد ملکی با مقاومتش ماندگار است و رژیم مافیائی آخوندیسم با جنایات و خیانتش رفتنی

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۳﴾

محققا كسانى كه گفتند پروردگار ما خداست‏سپس ايستادگى كردند بيمى بر آنان نيست و غمگين نخواهند شد

قرآن کریم سوره احقاف

هموطنان آزاده در غربت و مردم به جان آمده از بیداد رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی آخوندیسم در اقصی نقاط ایران : مافیای آخوندیسم با خیانت به آرمانهای انقلاب 57 نسل انقلاب را که با تأکید بر اهداف استراتژیک آن انقلاب یعنی آزادی و حاکمیت علی گونه کودتای او را گردن نگذاشتند در میادین اعدام و جبهه جنگ ضد میهنی سلاخی کرد.آخوندیسم و پاسدارانی که به تبعیت از رژیم کودتائی پهلوی با اختصاص دادن ثروت مردم به باندهای خویش حداقل اعتراض و مخالفت را نیز با اعدام و شکنجه پاسخ داده تا جائیکه آقای منتظری را نیز ضد انقلاب خطاب کرده و او را در خانه حبس کردند.نسلی که در حسینیه ارشاد در شمار هزاران با داشتن کارت، مستمع درسهای اسلام شناسی بودند که قبل از فاجعه آخوندیسم تز اسلام منهای آخوند را برای استقرار آزادی در ایران فرا گرفته و مرز اسلام قرانی در متد علوی را با فقه آخوندیسم تمیز میداد. استعمار کهنه کار که در غرب با حکومت پاپیسم مردم را خلع سلاح اخلاقی و ارزشی کرده بود ، درپی آن بود که با حاکمیت آخوندیسم در ایران اسلام و به خصوص بینش منسوب به خاندان پیامبر خاتم را نیز در ضدیت با آزادی و عدالت به نمایش گذارد.این برنامه رذیلانه توسط حکومت ولایت مطلقه عملی شد، بطوریکه بسیاری از شخصیتها و جریانهای مسلمان و آزادیخواه، برای نجات از زندان آخوندیسم به تله سازنده این باند یعنی استعمار گرفتار شده اند. اما قیامها و مقاومتهای نسل دوم که در سانسور و وحشت آخوندیسم زندگی را تجربه کرده اند، با فریاد الله اکبر در فراز بامها پاسخ دندان شکنی بود که به مافیای آخوندیسم و حامیان او داده شد. جنبش سبز این نسل نیز هر چند در مسامحه کاری و ندانم کاری آقایان کروبی و موسوی گرفتار شده است، اما راه خود تا دستیابی به آزادی و حاکمیت ملی ادامه خواهد داد.دکتر ملکی با کارنامه ای از مقاومت و تسلیم ناپذیری در حاکمیت سیاه آخوندیسم میتوانست نقش ویژه خود را فراتر از موسوی و کروبی ایفا کند. همین توانائی او موجب اسارت مجدد با داشتن بیماری پروستات گردیده است. رژیم تصور میکرد که اگر جنگ آزادی با استبداد را با درونی کردن بتواند مهار کند، حکومت اش تداوم خواهد داشت، اما مکر خدا بالاتر و خیر مطلق است، چنانکه امروز موسوی و کروبی هم در پیروی از نسل دوم، ناگزیرند خواست محوری آنان را شعار خویش سازند.برای موسوی و کروبی که هر دو از معماران آن در پروسه ای از وحشت و ترور و شکنجه و اعدام و سانسور بودند ، سرانجام با پیوستن به مردم و نسل دوم خواست آنها را پلاتفرم خویش ساختند. حمایت این نسل نیز با پذیرش انواع ریسکها به همین خاطر میباشد.دوران بیزاری از رژیم ولایت مطلقه آخوندیسم با احترام و اعتقاد به رأی مردم به خصوص نسل دوم از درون رژیم آغاز شده است . این تحول چنانچه توسط موسوی و کروبی مهار و یا به بیراهه کشیده نشود ، در مدت زمان اندک به خروج کامل از حاکمیت منجر خواهد شد. در نیروی نظامی به خصوص سپاه پاسداران نیز بدون شک جریانهای چون ملامتیه و غیره به صورت کمون وجود دارد که به زودی در رویا روئی با ولایت مطلقه آخوندیسم فعال خواهد شد. اگر سپاه در حوزه حداقلها نیز سرنوشت خود را با فاشیسم ولایت مطلقه، جدا نسازد ، در قضاوت تاریخی و اعتقادی مردم ایران به درجه ای پائینتر از نظامیان رژیم کودتائی پهلوی سقوط خواهد کرد.و بدون شک تا زمانیکه جنبشهای مدنی و مسالمت آمیز و رقابتهای انتخاباتی حتی در میان گرایشهای وفادار به ولایت مطلقه، به مانند جنبش اخیر سرکوب و سانسور میشود، رخوت و غیرسیاسی شدن بدنه جامعه بیش از پیش فراگیر خواهد شد. و راه حل بیرون از این رژیم از امکانات و مشروعیت بیشتری برخوردار خواهد گردید. رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی آخوندیسم از دو سرنوشت پیش رو یکی را باید پذیرا شود 1. یا ولایت مطلقه با تن دادن به خواست جنبش سبز بایستی قدرت را به شیوه مسالمت آمیز و با اخذ تضمینهائی از آن واگذار کند و یا اینکه2 سرنگونی با نشستن در صندلیهای دادگاههای ملی- بین المللی را تقدیر خویش سازد.دکتر محمد ملکی زندانی با سابقه و مبارز آزده ای است که با امضای طرح رفراندوم خواستار جابجائی قدرت با حضور مسالمت آمیز مردم تحت نظارت نهادهای بین المللی است. اگر سران این رژیم در ظلم و ستم آنچنانی بیدادی کرده اند که از هرگونه حضور و آراء تضمین شده مردم در هراسند، دکتر بی گناه است.و به گفته مصدق بزرگ رادمردی که 70 سال برای آزادی نالید، تنها جرم من این است که نفت را ملی کرده و دست استعمار را از سرنوشت مردم کوتاه کرده ام. ملکی نیز در وفاداری به مصدق و راه و آرمان او تنها جرم و یا بهتر بگوئیم افتخارش این است که رژیم سانسور و سرکوب و شکنجه و ترور آخوندیسم را به عنوان جمهوریت و اسلام نپذیرفته و در مقابل او تا کنون با ریسک جان مقاومت کرده است. دکتر تنها از یک نقیصه در این مقاومت حماسی برخوردار است که نقص کمی هم نیست. او با پیوستن به طرح مشکوک و استعماری جدائی دین و دولت و یا سیاست حکومت مافیائی ولایت مطلقه آخوندیسم را با” جمهوریت و اسلامیت “همسان کرده است. دکتر در این ضعف استراتژیک تنها نیست و در اپوزیسیون مجاهدین و بنی صدر و حتی نهضت آزادی نیز با تجربه فقه حوزه ای در حکومت ولایت مطلقه ، تسلیم طرح فوق شده و بدون شک مصادره اسلام به نفع یک جریان مافیائی که حتی بنیادش با پول کمپانی هند شرقی بنا نهاده شده است تحلیل و قضاوت منصفانه و علمی نیست.و برای عملی کردن همین طرح بود که استعمار مسلح به انواع ابزار علمی و فکری ، برای ناکام کردن انقلاب اسلامی 57 تمامی نیروهای مسلمانی را که به نوعی حکومت در اسلام را بر مبنای آزادی و حقوق بشر و حاکمیت مردم و عدالت اجتماعی باور داشتند، به وسیله رژیم خمینی حذف و نابود شوند. طالقانی و بازرگان به شیوه ای و مجاهدین و معلم شهید دکتر شریعتی با ترفندی متفاوت. تا اسلام تنها یک سخنگو داشته باشد که آن را در قاموس ترور و سانسور و بنیادگرائی و استبداد نمایندگی کند. دکتر ملکی بدون شک از این طرح اطلاعات کافی و وافری دارد. امروز مقاومت او و سایر نیروهای مسلمان در کسوت جنبش سبز و غیره گواه صادقی است از پتانسیل این مرام برای ساخت و پرداخت حاکمیتی بر اساس رأی مردم و حضور و مشارکت فعالانه آنها در اداره امور ..و شاورهم فی الامر.. و امرهم بینهم شورا این پیام و دستور صریح قرآن است برای تأسیس حاکمیت و شیوه حکومت..نهضت تشیع علوی ضمن محکوم کردن دستگیری و زندانی شدن دکتر محمد ملکی و تمامی آزادیخواهان دیگر از مجامع بین المللی و دولتهائی که به کنوانسیونهای بین المللی متعهدند میخواهد که در خلاصی زندانیان و تضمین حقوق آنها و حمایت از حق بدیهی مردم ایران در برگزاری یک رفراندوم و انتخابات سالم اعمال دولت عیر منتخب و کودتائی ولایت مطلقه را محکوم کنند. و مدت زمانی اندک با چشم پوشی از قراردادهای پول ساز از حقوق مردم ایران در قبال این رژیم دفاع کنند.

پیش به سوی استقرار دمکراسی توحیدی درایران زمین نابود بادرژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی آخوندیسم

نهضت تشیع علوی ——– شهریور 1388 برابر با سپتامبر 2009