برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

دانشجوی مبارز رویا روی ولایت مطلقه

بسم الله الرحمن الرحیم

افضل الجهاد کلمه عدل عند السلطان جائر ( برترین جهاد بیان کلمه حقی است نزد حاکم ستمگر) خاتم رسولان الهی محمد (ص)

محمود وحیدی نیا دانشچوی شجاع و آزاده از نسل دوم در دیداری که هدف سازماندهندگان آن سانسور مبارزات آشتی ناپذیر نسل دوم در پیگیری آرمانها و اهداف نسل انقلاب در مقاومت بر علیه ستم و بیداد رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی آخوندیسم برای تحقق آزادی و حاکمیت ملی بود،با بیان کلمات حق ، موجب گردید رهبر آخوندیسم دچار حاشیه بافی و مانورهای بیهوده و تهدید مخالفان در نطق خویش گردد.اما کاری که محمود با جسارت تمام بدان اقدام نمود، آنچنان ولایت مطلقه را در بن بست قرار داده بود که با توجه به انواع تهدیدها و تطمیع ها قادر نشد آثار این سخن حق را مخدوش سازد. محمود با این جسارت آزادیخواهانه هسته اصلی بنیاد بیداد آخوندیسم را که همه ظلم و تعدی ها از آنجا نشأت گرفته و از آن طریق سیراب میشود، نشانه رفت، و به زبان دیگر اعلام نمود که منشأ و منبع خشونت حکومتی از کجا سیراب میشود. امید بر این است که مردم ایران با داشتن چنین فرزندانی مبارز و شجاع و فداکار درعدد هزاران که با استقامت و وفاداری به آزادی و حق حاکمیت ملی، در خاوران و اقصی نقاط ایران به صورت گمنام و حتی محروم از یک سنگ قبر آرامیده اند، به حمایت تمام عیار از این نسل برخیزد و فرصتها را بیش از این به نفع دشمن حاکم در مقاطع سرنوشت ساز از دست ندهد. شجاعت محمود و عزت و ندا و اعرابی و نسلی از پیشتازان باید به منزله شعله ای باشد که در پیوند با خروش و قیام عمومی آتشفشان به پا کند و آخوندیسم را با کشاندن به صحنه یک رویاروئی حقوقی در یک رفراندوم تحت نظارت نهاد های بین المللی از قدرت خلع کند. نهضت تشیع علوی به عنوان طراح و پیشنهاد دهنده طرح رفراندوم از سالیان پیش، در نامه های جداگانه به دبیرکل سازمان ملل و اتحادیه اروپا، خواهان نفی این حاکمیت ضد اسلامی و برگزاری انتخابات آزاد تحت نظارت نهاد های بین المللی با حضور همه گرایشهای سیاسی جز دو نیروئی که رقم زننده تاریخ شکنجه و زندان و سانسور تاریخ ایران بوده اند” پهلویسم و آخوندیسم” ، جهت تدارک یک حاکمیت مشروع و ملی بوده است. به همین خاطر در تمامی موضع گیریها ضمن پافشاری بر حق بدیهی مردم ایران در یک زیست عادلانه و مدرن، دشمنان این هدف استراتژیک را نیز به نسل دوم معرفی کرده است.

با سلام بر تمامی آزادایخواهان زنده باد دموکراسی توحیدی

نهضت تشیع علوی مهرماه 1388 برابر با اکتبر 2009