Press enter to see results or esc to cancel.

تبریک و تهنیت بر تمامی تلاشگران راه آزادی و عدالت

بسم الله الرحمن الرحیم

وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ

و خواستيم بر كسانى كه در آن سرزمين فرو دست‏شده بودند منت نهيم و آنان را پيشوايان [مردم] گردانيم وايشان را وارث [زمين] كنيم قرآن کریم سوره قصص آیه 5

در مورد غیبت شخصیتی از تبار آخرین رسول مکتب وحی برای تدارک یک سازماندهی جهانی برای استقرار قسط و عدل در زمین تا کنون در تاریخ بشر حدسها و حدیثهای بسیار گفته و نوشته شده است. از نگاه قطبهای برخوردار از نام و نان تکیه زده بر این حقیقت،که آخوندیسم از شاخص ترین آنهاست، ظهور آن منجی نیز در گرو حدث و حدیثهای اینان است. این جریان مافیائی با جعل انواع روایت و حدیث خود را وارث این خط و تبار دانسته، و با گرامیداشتهای شعبانیه با تشریفات خاص، خود را منتظر بر پا دارنده قسط در زمین تصور میکند در حالیکه خود از دشمنان عدالت و آزدی هستند. اما در یک نگاه حداقل به کارنامه این مافیای ارتجاعی – استعماری هیچ نشانی از صفات قوم منتظر در آنها نیست. بلکه تمام صفات و نشانیها ئی را دارند که باید به عنوان دجالان مخالف او و نهضتش از سر راه برداشته شوند. یکی از صفات این رهبری قائم به قسط بودن است که امروز در اوج خستگی و فرسودگی بشر از انواع روشهای فرعونی کعبه آمال همه آنهاست. به راستی آخوندیسم در چهارچوب اهداف این مشعل تاریخ جائی جز اینکه از موانع عمده باشد ندارد.به همین خاطر هم با توسل به متشابهات این نهضت و سانسور و تحریف حقایق آن ،خود را ولی مطلق مردم تصور کرده است. دوستداران و منتظران واقعی آن امام همام همان کسانی هستند که با اتکاء به فلسفه قیام او در جنگ تمام عیار با آخوندیسم هستند. دوستداران آن منجی موعود تمامی تلاشگران راه آزادی و عدالت هستند که برای دستیابی به این اهداف نه تنها از مال و موقعیت بلکه از جان نیز گذشته اند. بعضی از مخالفین این نهضت جهانی با توسل به تئوریهای شبه علمی مدعی هستند که حیات انسان با خصوصیات جسمی که ما داریم نمیتواند از یک پروسه طولانی برخوردار باشد. آنها تصور میکنند که علم به تمامی ابعاد حیات و قانونمندیهای آن دست یافته است. و به همین حاطر با اتکاء به این غرور شبه علمی معجزات انبیاء را نیز چون قادر به تبیین نیستند باور ندارند. درصورنیکه یکی از بزرگترین متفکران به نام الکلسیس کارل انسان را از نگاه علمی موجود ناشناخته نامگذاری میکند. همانطور که انسان قادر به تولید ابزاری شده است که با فعال کردن کدهای برنامه های آن در فواصل مختلف زمانی و مکانی به نیازهای آن مرحله پاسخ دهد، آیا آفریننده انسان و هستی و مدیر آن قادر به فعال کردن کد برنامه هائی نیست که در موجودی به نام انسان تعبیه کرده است؟ معراج رسولان و دریافت پیام وحی و راز بقای طولانی نیز کد برنامه هائی است که تنها خدا قادر به اکتیو کردن آن در افرادی است که در رشد و ارتقاء کیفی به شایستگی لازم دست یافته اند. بدون شک این استعداد در تمامی انسانها وجود دارد ، اما انگشت شماری از آنها قادر به عروج خویش به مرحله ای از تکامل معرفتی هستند که قادر باشند مشمول این رحمت و وسعت در نعمت قرار گیرند. مهدی موعود از تبار نبی خاتم نیز در همین مسیر قابل تبیین و توضیح است. از این رو معلم شهید دکتر علی شریعتی در تبیین خود از این امام، جامعه منتظر به قیام او را جامعه ای معترض به ظلم و ظالم میداند، و منتظران واقعی را مبارزین ضد ظلم و بیداد خطاب میکند. بنابراین کسانیکه بیش از همه در اعتراض به ظالم و مبارزه با ظلم و بیداد کوشا هستند، از باوری عمیقتر به ظهور آن منجی و عدالت گستر جهانی برخوردار میباشند. و امروز در جشن و سرور میلاد این منجی موعود مردم به پاخسته بر علیه دجالیت رژیم ولایت مطلقه آخوندیسم ، با قیامهای متوالی و ایثار و مقاومت، به راستی از منتظران واقعی بوده، و امید بر آن است که جشن آتی این روز بزرگ را در ایرانی آزاد و آباد با تلاش و فداکاری نسل سبز وفادار به اهداف انقلاب اسلامی 57 ، در برپائی یک حاکمیت ملی همراه با با تمامی آزادیخواهان برپا کرده و با زندگی در آزادی جشن تولد قائم به قسط در زمین را برپا داریم. رسول خاتم محمد مصطفی(ص) در گرامیداشت این ظهور و قیام و حتمیت آن چنین میفرماید ( اگر از عمر جهان جز یک روز باقی نماند ، خدا همان یک روز را آن قدر طولانی و دراز کند تا مهدی فرزند من ظاهر شود و جهان را در حالیکه از ستم پر شده باشد، از عدالت و دادگری پرکند.

در تاریخ سیاسی جهان نیز ما شاهدیم که چنانچه جنبشی برای آزادی و عدالت از یک ایمان قطعی و استراتژیک به حقانیت خود و پیروزی نهائی برخوردار نباشد، دچار انواع سرخوردگیها و فرصت طلبی های حقیر مادی شده و شکستهای تاکتیکی آن را متلاشی میکند. در صورتیکه جنبشی با هدف صلح و عدالت جهانی خود را، با اتکاء به آموزهای همین هدف از هرگونه ارتجاع و خمودی و تسلیم و سازش بیمه میکند.

سلام بر مهدی موعود(ع) برقرار کننده قسط در زمین زنده باد دموکراسی توحیدی

نهضت تشیع علوی —– جولای 2010 برابر با مرداد 1389 .