Press enter to see results or esc to cancel.

کشتار زندانیان سیاسی در شهریور 1367


بسم الله الرحمن الرحیم

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ و چون برگردد [يا رياستى يابد] كوشش مى‏كند كه در زمين فساد نمايد و كشت و نسل را نابود سازد و خداوند تباهكارى را دوست ندارد (قرآن سوره بقره آیه 205

هموطنان مبارز و آگاه رژیم ولایت مطلقه آخوندیسم با کودتا بر علیه اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی 57 هژمونی مطلق خویش را بر جامعه حاکم کرد. نسل مبارز و موحد انقلاب این خیانت را بر نتافته و به شیوه های مختلف بر علیه آن مقاومت را سازمان دادند. اما رژیمی که در جنگ طلبی و صدور ارتجاع شکست خورده بود، قبل از هر چیز زندانیان مقاوم را دشمن استراتژیک خود میدانست. این زندانیان از جریانهای مختلف سیاسی و عقیدتی که سالیان شکنجه شده و بعد از بازجوئی های گشتاپوئی منتظر پایان اسارت و آزادی بودند، با جوخه مرگ رژیم روبرو شدند. عملیات فروغ جاویدان از سوی مجاهدین ترس رژیم از قیام عمومی و فروپاشی را بیش از پیش افزایش داده بود، و به همین خاطر با توسل به این جنایت هولناک جامعه جهانی را دچار بهت و حیرت کرد. عالم دلسوز و معترض به دیکتاتوری آخوندیسم، آقای منتظری طی پیامی به خمینی گفته بود که با این عمل راه جهنم را پیش گرفتی و من دیگر قادربه همراهی با شما نیستم. کشتار زندانیان سیاسی که قبل از این فاجعه چندان مورد توجه مجامع جهانی حقوق بشری نبود ، با این جنایت همه نهادهای بین المللی را از خواب سنگین دیپلماسی منافع محور بیدار کرد. اما بخشش دیکتاتوری ولایت مطلقه آخوندیسم از کیسه مردم آنجنان چشمگیر بود که ، بسییاری از دولتهای لیبرال دموکرات یا سوسیال دموکرات، در روابطشان با این رژیم جای تغیییر و یا تجدید نظر، در راستای حمایت از حقوق مردم ایران ندیدند. دیکتاتوری آخوندیسم نیز این فرصتها را برای گسترش خفقان بیشتر غنیمت شمرده، و به شکنجه و زندان و اعدام و ترور مخالفان سیاسی ادامه داد. دیپلماسی نفت ارزان و سلاح گران از بدو پیدایش خود ، در حمایت از حقوق مردم ایران دست به عصا بوده است. این روش همچنان ادامه داشته و آخوندیسم نیز در مقاطع مختلف از نعمات آن بهره برده است. اپوزیسیون با مایه گذاشتن تمام عیار در تلاش بوده است تا با انعکاس ابعاد این جنایت آفکار عمومی جهانی را در حمایت از مردم ایران بسیج کند، اما تریبونهای تبلیغاتی دولتی حتی از انعکاس این تلاشها در بسیاری مواقع به شدت پرهیز کرده است . بخشی از پارلمان ترها از احزاب مختلف و حقوقدانان فرهیخته در این کارزار همراه مردم ایران بوده، و از حق بدیهی آنان در دستیابی به آزادی حمایت کرده اند. با گذشت 20 و اندی سال از این نسل کشی به شیوه هیتلری و برملا شدن ابعاد این فاجعه پاسخ عادلانه این است که خامنه ای و احمدی نژاد و قضات عامل این حنایت در یک دادگاه بین المللی محاکمه شوند. و نه در تقابل با این حق بدیهی قصابان عامل این جنایات به نام رئیس جمهور و امثالهم ، از مصونیت قضائی و دیپلماتیک برخوردار باشند. با گذشت بیست و اندی سال از این جنایت ، ولی فقیه و پاسداران در خدمت او نسل سبز و 18 تیر را نیز دچار سرنوشت نسل انقلاب کرده و آنها را در خیابانها و زندانها به شیوه ددمنشانه سلاخی کرده اند. به همین خاطر برای پایان دادن به این جنایتها و قساوتها مراجعه به آراء مردم در یک رفراندوم بهترین گزینه دموکراتیک است. این روش ضمن خلع سلاح ارگانهای خشونت مسلح رژیم با حضور و نظارت نهادهای بین المللی در یک فضای مسالمت آمیز راه را بر هرگونه جعل و تقلب و رأی سازی نیز خواهد بست. و با فراهم شدن این موقعیت بدون شک مردم ایران سرنوشت خود را با رأی آزادانه و آگاهانه به نمایندگان واقعی بر بستر یک همزیستی مسالمت آمیز در یک حاکمیت حقوق محور رقم خواهند زند.

سلام بر شهیدان راه آزادی نابود باد رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی آخوندیسم

پیش به سوی استقرار دموکراسی توحیدی در ایران زمین

نهضت تشیع علوی شهریور ماه1389 برابر با سپتامبر 2010