Press enter to see results or esc to cancel.

بیستمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی توسط رژیم فاشیستی آخوندیسم

بسم الله الرحمن الرحیم
و من الناس من یعجبک قوله فی الحیوه الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو الدالخصام .و اذا تولی سعی فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل و الله لا یحب الفساد. قرآن سوره البقره آیات 204 و 205

و از مردم کسانی هستند که به شگفت میاورد تو را سخنش در باره زندگانی دنیا و گواه میگیرد خدا را بر آنچه در دل اوست در حالیکه او سختترین دشمنان است. و هرگاه به ریاست رسد میکوشد در زمین تا فساد کند در آن و نابود کند کشت و نژاد را و خدا دوست ندارد فساد را.

بیستمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی توسط رژیم فاشیستی آخوندیسم

هموظنان آزاده و جویای آزادی و عدالت در ایران زمین : رژیم فاشیستی خمینی بنا به دلایل متعدد بر خاسته از باتلاق خفقان و سانسور رژیم کودتاچی پهلوی بود . چنانکه بر همگان روشن است اگر در رژیم کودتا امکان حداقل جربزه سیاسی در پایبندی به آزادی بیان و قلم بود مافیای آخوندیسم که تز حاکمیت سفیانی آن توسط ارتجاعط خمینی در کتاب ولایت فقیه تئوریزه شده بود توسط مردم و صاحبان فکر نقد و از پروژه سیاسی آزادیخواهان کنار گذاشته میشد ، و با توجه به حضور شخصیتها و جریانات آزادیخواه و ضد ارتجاع تحول سیاسی ایران از این راهزنان مصون می ماند.

اما شاه که از طریق یک کودتا و حبس و کشتار آزادیخواهان بر اریکه سلطنت موروثی نشسته بود تنها راه حفظ آن را نیز با قلع و قمع آزادیخواهان و سانسور کامل پی میگرفت. از این رو ذهنیت انقلابی و خواستهای آزادیخواهانه که سردرانی چون مصدق و معام شهید شریعتی و فدائیانی چون شهید خسرو گلسرخی و مجاهدین الگوی مقاومت رضائیها برای نسل جوان تدارک دیده بودند در غیبت آنها به وسیله خمینی و باند او به تاراج ارتجاع گذاشته شد . نسل انقلاب که نمیتوانست در مقابل این راهزنان از تمامی آمال و آرمانهای خود دست بشوید به ناچار اقدام به سازماندهی یک مقاومت در مقابل آن نمود . این مقاومت با توجه به عدم تجربه کارزار سیاسی و فرهنگی در مردم و جریانات پیشتاز در مدت کوتاهی توسط خمینی و شرکاء سرکوب شد بطوریکه عناصر باقیمانده ناچار برای بقای خویش خروج از میهن را تنها راه تشخیص داده و به آن تن دادند. اما زندانیان این نسل با تحمل شکنجه های قرون وسطی سالیان اسارت را به امید آزادی تحمل کرده و منتظر آن روز بودند .

خمینی جام زهر شکست در جنگ طلبی و صدور انقلابش را با اصرار مافیای آخوندیسم که بقای خود را در خطر میدیدند سر کشید و میدانست که این شکست برای او در صف مقابل یعنی مردم و نیروهای انقلابی فرصتی را فراهم خواهد کرد تا از او و باندش بازخواست کنند. و امید و اعتماد مضاعفی را در وجدان عمومی سبب خواهد شد که انواع خیزشها را سبب خواهد شد . از همین رو خمینی و باند ارتجاعی او خواستار حذف فیزیکی تمام عیار مخالفان حتی تواب گردیند تا بسا بتوانند از وقوع خیزش عمومی جلوگیری کنند و خود را از عوارض حنبشهای داخلی بیمه سازند. آخوند خاتمی وزیر ارشادش بود و رفسن جانی سردار سازندگیش و خامنه ای هم خواب نیابت را میدید .. آن سه با خمینی حکم قتل عام زندانیان سیاسی را تصویب و به اجرا گذاشتند ، ولی طنز تلخ تاریخ را بخوانید که از میان این قاتلان یک نسل پاسدار گنجی مانیفست مینویسد و جایزه قلم میگیرد و خاتمی مدعی ” جامعه مدنی” شده و از دانشگاهای اروپا دکترای افتخاری دریافت میکند و بخشی از مدعیان در نیروهای مارکسیست – لنینیست – استالینست هم دستیابی به جامعه مدنی و فاز تکاملیش یعنی دیکتاتوری پرولتاریا را با امید و اعتماد بدو پی میگیرند!!!! اما عمق و ابعاد فاجعه کشتار 67 آنچنان وسیع و تراژیک است که سرانجام دادگاه عفو بین الملل با گذر از مصالح و منافع دولتهای غربی اعلام میکند که مرتکبین این جنایت هولناک و فاشیستی باید در این دادگاه محاکمه شوند .

این خواست دادگاه عفو بین الملل خواست استراتژیک مردم ایران و کلیه نیروهای سیاسی وابسته به این مردم است.نهضت تشیع علوی از بدو تأسیس بر این خواست به مناسبتهای مختلف تأکید کرده که جهان باید از حق مردم ایران در استقرار دموکراسی در کشورشان و محاکمه عادلانه و علنی دشمنانش حمایت کند و این حمایت از بدیهیات حداقل باور به پرنسیپهای اعلامیه جهانی حقوق بشر است. به همین مناسبت ما ضمن گرامیداشت یاد آن زنان و مردان ایستاده بر پیمان خویش با خدا و مردم ، از تمامی دولتها و نهادهای بین المللی میخواهیم که امکانات نظری و عملی محاکمه سران حاکمیت که بطور مداوم مواجه با جنبشهای داخلی است فراهم کنند..

سلام بر جان باختگان شهریور 67 زنده باد دموکراسی توحیدی
نابود باد رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی آخوندیسم

نهضت تشیع علوی —– شهریور 1387 برابر با سپتامبر 2008