برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

عید مبعث سالروز مبعوث شدن آخرین رسول محمد مصطفی (ص)از تبار ابراهیم (ع) بر همه موحدین گرامی باد

بسم الله الرحمن الرحیم
ان الله و ملئکته یصلون علی النبی یا ایها الذین ئ امنو صلو علیه و سلمو تسلیما

همانا خدا و فرشتگانش درود (آمرزش) میفرستند بر پیامبر ای آنان که ایمان آوردید درود فرستید بر او و سلام کنید سلام کردنی ( فرمانش را گردن بگذارید… سوره احزاب ایه 56

سلسله پیامبران الهی برای هدایت و آموزش انسان جهت تدارک یک زندگی انسانی در این جهان و راهیابی به زندگی بی نهایت با ابراهیم بت شکن که از آتش نمرودیان زمان عبور کرد در تاریخ حیات عقلانی انسان آغاز شده و حد اعلای تکامل پیام او در رسالت محمد مصطفی به ثمر می نشیند که در سال 40 عام الفیل به رسالت برگزیده میشود. فلسفه رسالت این پیامبران الهی به گفته صریح قرآن در سوره حدید برقراری نظام قسط در جامعه انسانی است. قرآن کتابی است که فلسفه رسالت انبیاء را از بیان خداوند در کارزار همه پیامبران صاحب کتاب برای رهائی انسان از بند انواع طاغوت فلمداد کرده و در این نبرد تاریخی انبیاء و اولیای او الگوهای فدا و صداقت بوده اند. نهضت انبیاء توحیدی در تاریخ بشر تنها بستری بوده است که قادر به سازماندهی جوامع انسانی در چهارچوب ارزشهائی چون آزادی و عدالت و حقوق مداری گردیده است .

فلسفه و عرفان و حقوق با توجه به اهداف ارزشی آنها تنها از نهضت انبیا ء تغذیه کرده و از این طریق توانسته خود را در وجدان انسانهای حق طلب جای دهد. با نگاهی مختصر به پیامهای آئینهای غیر الهی از قبیل ..بودائیسم و یا کنفسیوس و فلسفه های منسوب به فیلسوفان ..میتوان ردپای اکثر گفته های آنها را در کتابهای این رسولان الهی مشاهده کرد. آیه آغازین این نوشته با توجه به کارگیری دائمی آن توسط اقشار مختلف مسلمانان به سنتی تبدیل شده که جز اقلیتی انگشت شمار از معنای واقعی آن غافلند. به تعبیر زیبا و قرآنی آقای مهندس عبدالعلی بازرگان در تفسیر این آیه صلوات بر پیامبر یک پراکتیک است نه مضمونی زبانی و شعاری ..وقتی خدا و فرشتگان این رسول را همراهی و حمایت میکنند ، بنا براین مسلمانان هم باید از طریق به کار بستن فرامین او وی را همراه باشند. مسلمانانیکه تنها با تکرار یک لفظ در مساجد و غیره با انواع طاغوتها همراه و همکارند در بکارگیری این آیه قرآن دچار غفلت بوده و پیرو سنتهائی هستند که کمترین سنخیت را با ارزشهای قرآنی دارند.

از آنجائیکه جریان فراماسون ساخته آخوندیسم در اسلام تاریخی با جعل انواع فقه مسلمانان را از منظق انسان ساز قرآن دور کرده است ، به همین خاطر گرامیداشت بعثت رسول گرامی آن هم در چهار چوب سنتهای ضد قرآنی نتیجه ای جز تکرار یک عادت و مراسم سنتی نخواهد بود. امروز نسل جدید در کشورهای اسلامی که مسلح به آخرین نظریه های علمی و شناخت قرآن بر اساس متد خود قرآن میباشند ، نباید در مقابل جعلیات آخوندی و تبلیغات گوساله های سامری زمان اجازه دهند که سانسور قرآن و رسالت آخرین رسول در تحقق جامعه توحیدی بیش از این در محاق انواع راهزنها ی متخصص در سانسور و تحریف حقیقت به تعویق افتد. امروز جامعه جهانی بعد از آزمودن انواع مرامهای بر خاسته از اصالت قدرت و تحمیل هژمونی که با تفسیر اخلاق بر اساس ماتریالیسم محض و اصالت نفع نیروهای مافیائی و با پشت سر گذاشتن 2 جنگ جهانی و جنگ سرد به دنبال نوعی از سازماندهی است که مبتنی بر اخلاق و ارزشهای جهانشمول انسان باشد .

ذهنیت سانسور شده انسانها با خلاصی از سانسور ها به دنبال پیام پیام آورانی است که در رسالت خویش انسان را بر اساس اخلاق تعریف و تبیین کرده اند. گسست روابط اخلاقی و حاکم شدن انواع زور در روابط انسانها در اوج پیشرفتهای تکنیکی و علمی او را در بن بستی قرار داده است که جز با کلید پیامبران الهی راه ورود به نظامی قانون سالار و عدالت محور گشوده نخواهد شد. به همین خاطر خداوند در قرآن فلسفه رهبری آخرین رسولش را رحمتی برای عالمیان دانسته و این رحمت جز از طریق بازگشت به پیام وحیانی او در کتاب قرآن مقدور نیست. چونکه تمامی پیامبران الهی بوسیله قرآن پیامشان از سانسور و جعل خلاصی یافته و در رسالت خاتم آنها به نقطه کمال خود دست یافته است. از همین رو قرآن مصون از هرگونه تصرف و تعرض شده و دشمنان مردم و آزادی و عدالت تنها راه را در جعل جریانی به نام روحانیت دیده و از طریق فقه آنها قرآن را از دسترس مردم دور کرده است. اما مکر خیر خداوندگار این آخرین توطئه آنها را نیز با عزم زنان و مردان موحد که قرآن راهنمای آنها در تمامی مراحل زندگیشان میباشد افشا کرده و دنیای تشنه آزادی و عدالت و افسرده از ظلم و ستم رو به سوی این کتاب و پیام آگاهیبخش و آزادیبخش آن آورده اند. در گرامیداشت این عید بزرگ و آزادیبخش، کتاب مصون از هرگونه سانسور و تحریف نبی خدا را راهنمای عمل خویش سازیم و در راستای تدارک جامعه ای فارغ از ترس و فقر و سانسور تلاش کنیم .

سلام بر رسولان الهی و خاتم آنها محمد مصطفی (ص) زنده باد دموکراسی توحیدی

نهضت تشیع علوی مرداد ماه 1387 برابر با جولای 2008