برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

مسلمانان با قیام بر علیه مستبدین به فرهنگ قرآن بازمیگردند

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقَوْمٍ در حقيقت‏خدا حال قومى را تغيير نمى‏دهد تا آنان حال خود را تغيير دهند.

مردم مصر به دنبال خیزش تونس به عصیان بر علیه حاکمیت مستبد برخاسته و با فریادهای خود، آزادی و رهائی را خواستار شدند. اما دیکتاتورهای حاکم با توسل به سرنیزه و کشتار به مقابله با آنها پرداخته و تعدادی را زخمی و شهید کردند. در قرن انفجار اطلاعات سطح آگاهی سیاسی در اندک زمان دیواره های سانسور حکومتی را فرو میریزد. از آنجائیکه این حکومتها پایه های قدرت خود را بر سانسور و سرکوب بنا کرده اند، در اندک زمان ماهیت آنها برای توده های مردم روشن و دعویهای رنگا رنگشان مورد تمسخر و تنفر قرار میگیرد. به همین خاطر فراعنه زمان متوسل به نسل کشی شده، اما نمیدانند که مکر خیر خداوند موسی فرعون کش را در کاخ او رشد و نمو میدهد. دیکتاتورها با مرسوم کردن سنتهای راکد تحت نام فرهنگ و دین، از دستیابی مردمان تحت سلطه به آگاهی راستین دینی و فرهنگی مانع میشوند. اما این شیوه کهنه دیگر پاسخگو نیست. با فروپاشی بلوک شرق دیگر نیازی به حکومتهای مستبد و تواتالیتر در منطقه نفت و بازار نیست. اگر تنها بخواهیم به احتیاجات بازار در حوزه مصرف نیز بسنده کنیم ، ایندو در نظامهای دموکراسی از امکان رشد و توسعه بیشتر و بهتری برخوردار هستند.بنابراین نظامهای استبدادی دیگر نه تنها مناسب چرخش مسالمت آمیز قدرت نیستند، بلکه آنها با تحمیل انواع قهر و فقر به جوامع تحت سلطه امکانات بسیاری برای گرایشهای خشونت طلب فراهم میکنند. مبارک 30 سال است که بر مصر حاکم است، و هیچگاه نتوانسته در مقابل یک حزب مخالف با پذیرش حق او، در یک کارزار سیاسی رقابتی وارد میدان شود. همانطور که دیکتاتوری ولایت مطلقه آخوندیسم در ایران، از رقابت آزاد با هر نیروئی سخت وحشت دارد. از مصائب بزرگ حکومتهای دیکتاتور در حوزه سیاست، پیدایش جریانهای خشونت طلبی است که از روی همان جاکمیت نسخه برداری شده است. زمانیکه این حکومتها با تحمیل انواع قهر و سانسور، مانع از رشد و حصور گرایشهای سیاسی مسالمت جو و صد خشونت میشوند، فرصت برای رشد و گسترش نیروهای مافیائی قهر گرا باز میشود. گرفتاری مردم در این گردونه حیرت که اگر این برود ، بیرحم تر از او و یا همسان او قدرت را خواهد گرفت،بزرگترین آفت ضد فرهنگی حاصل از این حکومتهاست. همان بلائی که کودتای 28 مرداد بر جامعه ایران نازل کرد. با کودتا بر علیه رهبر آزاده و یکی از سرداران وفادار به حاکمیت ملی مصدق کبیر، و سانسور و زندان شخصیتهای آزاده از تبار او، آخوندیسم به رهبری خمینی پهلوان میدان شد. امروز نگرانی مردم مصر در مبارزه بر علیه دیکتاتوری مبارک، به اخوان مسلمی بر میگردد، که مخالف و منتقد خود را ، متهم به انواع اتهامها میسازد. در صورتیکه کتاب دینی مسلمانها در 1400 سال پیش بنای حاکمیت را بر اساس قسط (یعنی برابری کمی ) و عدل تعادل کیفی بنا نهاده است. و سازماندهی آن را نیز بر اصل شورا یعنی تقسیم قدرت و دخالت دائمی مردم در امر حاکمیت و نظارت آنها توصیه کرده است. گردش مسالمت آمیز قدرت سیاسی بر اساس بیعت و شورا یعنی انتخاب آزاد مسئولین در حوزه های مختلف و دخالت مستقیم مردم و نظارت دائمی آنها که از آخرین دست آورهای تجربه علمی انسان معاصر است.نفی خشونت به خصوص جنگ و تروریسم از توصیه های استراتژیک قرآن است. امروز تونس و یمن و مصر به عنوان 3 کشور مسلمان در منطقه خاورمیانه با پیش رو داشتن تجربه دیکتاتوری آخوندیسم در ایرا ن و بعثی ها در عراق ، نباید در دام جریانهائی بیفتند که درپی گسترش خشونت و انحصار طلبی در منطقه هستند. همانطور که تونس تا کنون هشیارانه عمل کرده است. مبارک و خامنه ای و امثالهم باید به خواست مردم تسلیم شوند، و از آنها به خاطر سالیان محرومیت عذر خواهی کنند. جنبش سبز ایران که حرکت خود را قبل از حوادث کشورهای فوق آغازکرده است، بایستی تا تسلیم شدن ولایت مطلقه به یک انتخابات آزاد با نظارت نهادهای بین المللی ،بر عزم خود پای فشارد. در عصر انقلاب اطلاعات و سرعت تبادل افکار و اخبار دیگر مستبدین امکان بازسازی خود را نخواهند داشت، جز اینکه با عذر خواهی از مردم و قبول حق حاکمیت آنها، قدرت را بدانان واگذار کنند. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴿۲۲۷﴾ قرآن سوره شعرا و كسانى كه ستم كرده‏اند به زودى خواهند دانست به كدام بازگشتگاه برخواهند گشت .

پیش به سوی استقرار دموکراسی توحیدی نابود باد رژیم ولایت مطلقه آخوندیسم

نهضت تشیع علوی بهمن ماه 1389 برابر با ژانویه 2011

إِ