برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

25 اردیبهشت جنبش سبز باید گامی فرا پیش نهد

بسم الله الرحمن الرحیم

وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاء غَدَقًا ﴿۱۶﴾

و اگر [مردم] در راه درست پايدارى ورزند قطعا آب گوارايى بديشان نوشانيم (۱ قرآن سوره جن

در 25 اردیبهشت جنبش نسل دوم به گرامیداشت روزی بر می خیزد که یاد آور نقض عهد و خیانت به او توسط رژیم ولایت مطلقه آخوندیسم است. این جنبش که خاطره سراسر مقاومت و ایثار نسل انقلاب را با خود دارد، به دنبال رهائی اصل جمهوریت و اسلام از زندان قرون وسطی آخوندیسم است. آنها با اتکا به این تجربه گران سنگ، دوستان و دشمنان آزادی را بهتر میشناسند. از همین رو کمترین توجه و اهمیت را به یاوه های سانسورچی های لشکر ولایت مطلقه، در تحریف این جنبش قائل نیستند. توده ای – اکثریتی خط امامی و پاسدارانی که به امتیازات ویژه از پول نفت مسلح هستند، به انواع طروق در پی سانسور و تحریف این جنبش بوده و در انواع تریبونهای خود با برچسبهای ناچسب در پی انحراف اذهان عمومی در داخل و خارج از هدف استراتژیک این جنبش میباشند. این جریانات با “جمهوری اسلامی” نامیدن رژیم مافیائی و کودتاچی ولایت مطلقه، ضمن همراهی و همگامی با لشکر ساندیس خور ولایت، اسلام را متهم به انواع جرمهائی میکنند که آخوندیسم آن را مرتکب میشود. بنابراین آنها ضمن همراهی و همگامی با آخوندیسم و گرفتن جیره خود از این طریق، به صفوف جنبش وارد شده، و آن را دچار انواع سردرگمی ها میکنند. اما نسل دوم در سازماندهی جنبش سبز با اتکاء به میراث نسل انقلاب، اصل ولایت و بازوی نظامی او را هدف قرار داده است.چون بر او این حقیقت روشن شده است که مشکل این نظام از خود اصل ولایت مطلقه است که به مانند قرون وسطی اروپا آخوندیسم را با این اصل، حاکم بر سرنوشت آنها کرده است. و سپاه پاسداران بازوی نظامی اعمال این ولایت گردیده، که در کشتار و شکنجه و زندان و غارت ثروت عمومی گوی سبقت را از همه دیکتاتورهای پیشین ربوده است. این بازوی نظامی آخوندیسم اینک با ریاست جمهوری احمدی نژاد از طریق یک تقلب آشکار، درپی اعمال سلطه بر منطقه نیز میباشد. دخالتهای مکرر آنها از طریق سپاه بدری های عراق که مدتها در خدمت خمینی بودند، در امور مردم عراق و کشتار اپوزیسیون توسط آنها، همگی حکایت از مقوله ای دارد که کمتر مورد توجه تحلیل گران داخلی و خارجی است. آنها با سرکوبی نسل سبز به دنبال قتل عام نسل انقلاب، در پی تضمین عمر خویش در طولانی مدت هستند. بدون شک این جریان مافیائی تسلیم رأی مردم به رهبری جنبش سبز نخواهد شد.و با توجه به این کارنامه از مافیای ولایت مطلقه، جنبش سبز باید نهادهای بین المللی را به حضور در ایران فرا خواند. انتخابات تنها زمانی میتواند فارغ از این توطئه های کودتاگران به هدف خویش یعنی تشکیل یک حاکمیت مردمی بیانجامد که بدون دخالت ولایت و نظامیان او انچام گیرد.نهضت تشیع علوی از بدو تولد جنبش سبز به کرات او را از دچار شدن به وسواس این خناسهای زمان برحذر داشته، و خواهان حضور ناظرین بین المللی در این انتخابات بوده است. تقلب آشکار و دهن کجی ولایت مطلقه و پاسدارانش به مردم در شبه انتخابات اخیر، به زبان اشهد اصلاح ناپذیری این نظام را برای همگان به نمایش گذاشته است. با توجه به مجموعه از این تجربیات تلخ است که جنبش سبز باید خواستار دخالت نهادها ی بین المللی برای انجام یک انتخابات سالم در ایران باشد. و بدون این دخالت و حضور، مطمئن باشند که مافیای آخوندیسم با اصل ولایت مطلقه، و نیروی سرکوب با پول نفت، اجازه حداقل تلاش آزادیخواهانه را در هیچ عرصه ای نخواهد داد. امروز حق بدیهی ملت ایران با تجربه دورانی سخت از زندگی در تحت سلطه آخوندیسم ، این است که به مانند لیبی تحت سلطه قذافی از همه حمایتهای بین المللی برخوردار شود. ندای مردم ایران از بیان نسل انقلاب در 30 خرداد 1360 و نسل سبز در این مقطع، همان کلام امام و سرور شهیدان حسین ابن علی است که در اوج تنهائی و نهایت رذالت دشمن در حمله به خیمه های او فریاد زد ..هل من ناصرا ینصرنی … آیا کسی هست مرا کمک کند ؟ نسل سبز با داشتن تجربه نتایج حاصل از جنگ نابرابر نسل انقلاب با مافیای آخوندیسم ، باید در حنثی کردن توطئه دشمن و گزینش کار آترین تاکتیک هوشیار باشد. در مقطعی از تاریخ سیاسی معاصر معلم شهید دکتر علی شریعتی خطاب به نسل جوان چنین وصیت کرد ( دوستان ! در فصل بدی هستیم و من تمام امیدم و همه ایمانم به شما جوانهاست. به هرحال آنهائی که به جائی رسیده اند،علم دارند ، حیثیت اجتماعی دارند،پول دارند،پست دارند،مسئولیتشان بیشتر از حفظ آنچه دارند نیست. اما شماها که هنوز نعمت محرومیت را دارید شاید بتوانید، برای نجات تمام آنچه از دست میرود و آنچه فراموش میشود کاری بکنید) امروز عمله های استعمار با دعاوی رنگارنگ در پی آن هستند که با استفاده از میراث ضد انسانی – اسلامی آخوندیسم دین را به مانند قرون وسطی اروپا ، قباله آخوندها کنند. نهضت تشیع علوی به کرات در مورد این توطئه استعماری و ارتجاعی هشدار داده و به همین خاطر از مقطع آغازین موجودیت خویش بر دموکراسی توحیدی به عنوان پادزهر استراتژیک این خیانت آخوندیسم تأکید کرده است. جنبش سبز با فریاد الله اکبر و قیام عاشورائی خود در ادامه راه نسل انقلاب بر این حقیقت شهادت میدهد. با پرهیز از سانسور و تحریف آرمان و اهداف این نسل صدای او را در جهان منعکس کنیم ، و سرنوشت حکومت ضد جمهوری و ضد اسلامی ولایت مطلقه آخوندیسم را در صحنه ای با نظارت جهانی به رأی مردم واگذار کنیم. و چنانچه این حکومت گردن به رأی مردم نگذاشت به مانند مردم لیبی از اهرمهای جهانی در سطح دولتها و نهادهای بین المللی برای تسلیم شدن به رأی مردم کمک بگیریم. و به یاد داشته باشیم هرملتی که برخوردار از نظام سیاسی دموکراتیک نیست بدون شک استقلال هم ندارد.

سلام بر شهدای راه آزادی از 30 خرداد 1360 تا قیام آفرینان نسل سبز پیش به سوی استقرار دموکراسی توحیدی در ایران زمین

نابود باد رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی ولایت مطلقه آخوندیسم

نهضت تشیع علوی —- 25 اردیبهشت 1390 برابر با ماه مه 2011