برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت برای شکست

بسم الله الرحمن الرحیم

سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت برای شکست ائتلاف اپورتونیسم راست و چپ باید از آلترناتیوی استعفا دهند

هموطنان ، ایرانیان آزاده و تلاشگر در راه آزادی مدت 33 سال است که با به غارت رفتن دست آوردهای انقلاب اسلامی بهمن توسط ولایت مطلقه آخوندیسم، کشور ما در بحرانی عظیم فرو رفته است.بحرانی که حاصل از عملکرد رژیمی است که با سانسور و تحریف جمهوریت بر اساس اسلام، حاکمیت خود را بر اصل ولایت مطلقه آخوندیسم گذاشت. این کودتا بر نسل انقلاب گران بود. به همین خاطر با حداقل امکانات با رژیم کودتا در عرصه های مختلف رویارو شد. این جنگ نابرابر سرانجام به زندانی و آواره شدن هزاران بلکه میلیونها از ایران شد. سازمان مجاهدین خلق در رأس هرم این مقاومت سرانجام تصمیم به مهاجرت گرفت. سازمان در ارزیابی های اولیه خود از توان حاکمیت دچار اشتباه در محاسبه گردید، و سپس با افزودن بر دامنه مقاومت حداکثر در تلاش برآمد تا از عواقب این محاسبه خود را فارغ کند. اما با جدائی بنی صدر و حزب دموکرات همراه با انواع زد و بندهای آشکار و پنهان،ولایت مطلقه آخوندیسم با کشورهای اروپائی که محل اقامت نیروی اپوزیسیون بود، فضای کارزار سیاسی بر سازمان مجاهدین و ائتلاف سیاسی آن شورای ملی مقاومت نیز تنگتر شد.استقرار مجاهدین در عراق و استفاده بهینه از فضائی که جنگ عراق و ایران ایجاد کرده بود،توطئه های رژیم و مافیای بین المللی را در حذف مجاهدین به تعویق انداخت. استقرار سازمان در عراق فضای مناسبی برای ایرانیان و حتی اسیران جنگی ایجاد کرد که توانستند از آن طریق به کشورهای پناهنده پذیر مهاجرت کنند.اما این حضور همانطور که مانعی برای جنگ طلبی و صدور تروریسم و بنیاد گرائی خمینی بود، در کام نیروها و شخصیتهای سیاسی که در دستیابی به قدرت و یا کاندید شدن برای آن منتظر فرصت بودند نیز بسیار ناگوار بود. آنها همراه با تریبونهای رژیم ولایت مطلقه آخوندیسم، مجاهدین را متهم به همکاری با دشمن میکردند. و خود از این طریق با مافیای آخوندیسم پل میزدند. مخالفت و دشمنی با مجاهدین چنان نعمت و منفعتی داشته و دارد، که حتی دولت مردها و زن های اروپائی نیز برای بستن قراردادهای کلان با همدیگر در رقابت هستند. به همین خاطر پناهنده سیاسی پناه گرفته در خاک آنها نیز از ترور و سانسور رژیم مافیائی ولایت مطلقه آخوندیسم مصون نمانده است. بریده شدن سر بختیار و ترور شرفکندی و قاسملو در سر میز مذاکرات ،و ترور شهید حقوق بشر کاظم رجوی در مقر سازمان ملل متحد، همگی حکایت از مصالحه دنیای آزاد با مافیای حاکم بر ایران دارد. اکثریتی توده ای و سلطنتی 28 مردادی و حتی متحد سابق مجاهدین بنی صدر، در نفی فیزیکی مجاهدین از صحنه به درجه ای از عناد رسیده اند، که در مصاحبه با تلویزیون فارسی آمریکا بنی صدر با دستهای لرزان ، بزرگترین اشتباه آمریکا در اشغال عراق را برچیده نشدن قرارگاه اشرف میداند. ضدیت با مجاهدین و بمباران مقرآنها توسط دولتهای چون انگلیس تنها خواست رژیم ولایت مطلقه آخوندیسم نیست ، بلکه کسانیکه برای این بمباران تبریک و تهنیت میگویند و در صف اپوزیسیون هم قرار دارند بیش از همه اهمیت دارد. این سفره پر از انواع طعام را برای دولت های اروپائی و شبه اپوزیسیون ایرانی اش که لابی رژیم هستند چه کسی فراهم کرده است؟ پاسخ کوتاه این است. ( توانائی های کمی و کیفی مجاهدین در پرداخت بها و شانس آلترناتیوی آنها )به همین خاطر مجاهدین برای اینکه بیش از این دشمنان خود و مردم را چاق نکنند،بایستی سرنگونی این حاکمیت را واگذار به همین طیف از ایرانی ها و دولت مردها و زنهای اروپائی – آمریکائی کنند. و خود به کارفرهنگی و علمی مشغول شوند. یعنی مجاهدین دیگر نباید خود را به آب و آتش زنند، تا راه برای لابی های ایرانی و خارجی رژیم ولایت هموار شود. مقاومت مجاهدین آنهم از موضع یک آلترناتیو و دولت در تبعید، نیروهای استعماری و استبدادی را در سازماندهی های خرد و کلان با همدیگر همراه و همنوا کرده است. برای شکستن این ائتلاف شوم بر علیه مردم ایران ، سازمان مجاهدین و شورا از موضع آلترناتیوی باید کناره گیری کنند، و تنها به عنوان یک نیروی سیاسی خواستار دموکراسی به فعالیت خود ادامه دهند. امام علی(ع) هم در مقطعی از تاریخ مسلمانان زمانیکه با سازماندهی های رنگارنگ فرصت طلبان تشنه قدرت مواجه شد، 25 سال از بهترین دوران زندگی را در ینبع به کشاورزی مشغول شد. چون میدانست که حضورش در این سازماندهی ها جز اینکه به نفع فرصت طلبان رنگارنگ تمام شود حاصلی ندارد. بنابراین نهضت تشیع علوی به عنوان دوست و غمخوار مجاهدین با توجه به شرایط موجود از آنها میخواهد که برای بقای پیشتاز و رو شدن دست فرصت طلبان و معامله گران ، از خیر آلترناتیوی در این مقطع بگذرد. با اتخاذ این سیاست همه دولتها و شبه اپوزیسیون برای سازش و معامله دیگر نمیتوانند از مجاهدین مایه گذارند. و یا به حساب مجاهدین ولخرجی کنند.

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿۶۰﴾ پس صبر كن كه وعده خدا حق است و زنهار تا كسانى كه يقين ندارند تو را به سبكسرى واندارند .


پیش به سوی استقرار دموکراسی توحیدی در ایران زمین نابود باد رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی ولایت مطلقه آخوندیسم

نهضت تشیع علوی —— اردیبهشت 1390 برابر با ماه مه 2011 .