Press enter to see results or esc to cancel.

28 نوامبر دهمین سالروز نهضت تشیع علوی گرامی باد

بسم الله الرحمن الرحیم

الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء (24)
توتی اکلها کل حین باذن ربها و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون .
در پائیز 1376 نهضت تشیع علوی با جمع بندی و نقد مبارزات آزادیخواهانه در حوزه روش و بینش تاریخ معاصر، موجودیت خویش را برای تدارک نظامی بر آمده از ارزشهای فرهنگی و دینی جامعه کهن سال ایران اعلام نمود. از آنجائیکه تز اسلام منهای آخوند معلم شهید دکتر علی شریعتی، جانمایه این موجودیت میباشد، ما با اتکاء به محکمات این اندیشه توحیدی که ادامه نهضت بازگشت به قرآن سید جمال و اقبال است، همزمان با نبرد ایدئولوژیک با ارتجاع آخوندیسم که با تحریف و تخریب آرمانها و اهداف یک انقلاب آزادیبخش در مقام ولایت مطلقه بر کرسی حاکمیت جلوس کرده ، با شاه بیت تز استعماری و ارتجاعی طیف های مختلف در فرمول جدائی دین و دولت یا حکومت حتی در بین منسوبین فردی وسازمانی به اندیشه معلم شهید ناچار از موضع گیری و نفی سانسور و تحریف آنان بودیم .

و در روشهای مبارزاتی مرسوم نیز کارآمدترین روش که همانا اصالت دادن به یک انقلاب تمام عیار در حوزه فرهنگ دینی و رهائی آن از چنگال آخوندیسم بود را به عنوان روش استراتژیک خود برگزیده و تا کنون این روش از مبارزه را پاسخ مناسبتری در سازماندهی ، از میان روشهای دیگر میدانیم . جنبش دانشجوئی نسل دوم که هسته های اولیه اش با تجمع تعدادی از دانشجویان در مطالعه مجموعه آثار معلم شهید و گرامیداشت سالروز هجرت و شهادتش در فضای سانسور و اختناق آخوندیسم آغاز شده بود ، سرانجام در 18 تیر با قیام دلیرانه که منجر به شهادت عزت ابراهیم نژلد گردید حضور سنگین و رسای خویش را اعلام کرد.

نهضت در دفاع از حق بدیهی مردم و فرزندان فرهیخته آنان در 18 تیر 1378 با نامه سرگشاده خطاب به دبیر کل سازمان ملل خواهان تدارک یک رفراندوم جهت تعیین تکلیف حاکمیت با حضور ناظرین بین المللی از سوی مردم به جان آمده گردید . اما فتنه آخوند خاتمی تحت نام “جامعه مدنی” این جنبش جان گرفته از اندیشه معلم شهید را به شیوه ولایت ماآبانه سرکوب کرد و خاتمی خود دستور این سرکوب را همانند مقطع وزارتش در قتل عام زندانیان سال 67 اعلام و امضاء کرد!!

رژیمی که با خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی بهمن 57 و با کشتار نسل انقلاب در میادین اعدام و جبهه های جنگ ضدیت هیستریک و ایدئولوژیک، با آزادی و حاکمیت ملی دارد. همانطور که در طی 10 سال و در مقاطع مختلف به کرات یاد آور شده ایم بر بستر اندیشه ضد استعماری و ضد ارتجاعی معلم شهید، هرگونه طرح و برنامه ای از زبان هر مدعی که نشان از خلع سلاح فرهنگی و ایدئولوژیک مردم داشته باشد جائی ندارد و تنها میتواند جبهه داخلی یا خارجی دشمن حاکم را در به کارگیری انواع توطئه ها بر علیه آزادیخواهان بهره مند سازد و مخالفین با سانسور و اعدام و شکنجه را دشمن دین مردم معرفی نماید.

اینک ما دهمین سال را در مقطعی میگذرانیم که رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی آخوندیسم آخرین تیر ترکش خود یعنی پاسدار احمدی نژاد را بر کرسی حاکمیت نشانده و با توسل به قهر و سرکوب مداوم در داخل، و گسترش و حمایت از تروریسم در خارج بقای خویش را میجوید. بنابراین تجربه ده ساله سازمانی ما و همچنین نتایج حاصل از خط مشی انقلابی و شیوه های مبارزاتی جهانشمول برای دستیابی به دموکراسی و حاکمیتی قانون سالار، راه حل استراتژیک و در بردارنده اصول یک تغییر زیربنائی بر اساس آگاهی مردم همانا تحریم بین المللی حکومت جهل و جور، و محاکمه سران آن ، در یک دادگاه ملی و بین المللی میباشد که ما از مقطع 18 تیر سرآغاز جنبش مستقل نسل دوم آن را به مردم ایران و دولت ها و نهاد های بین المللی پیشنهاد کرده و از تمامی نیروهای جویای آزادی نیز میخواهیم که از این خواست مردم ایران با تمام توان پشتیبانی نموده، و با آن همراه شوند.

گرامی باد دهمین سالگرد تأسیس نهضت تشیع علوی زنده باد دموکراسی توحیدی
نابود باد نظام سفیانی آخوندیسم حاکم بر ایران
نهضت تشیع علوی —— نوامبر 2008 برابر با آذر 1386