Press enter to see results or esc to cancel.

گرامی باد 16 آذر روز دانشجو در سنگر آزادی

بسم الله الرحمن الرحیم
اگر اجباری که به زنده ماندن دارم، نبود، خود را در برابر دانشگاه آتش میزدم همان جائیکه بیست و دو سال پیش آذرمان در آتش بیداد سوخت او را در پیش پای نیکسون قربانی کردند ! این سه یار دبستانی که هنوز مدرسه را ترک نگفته اند هنوز از تحصیل شان فراغت نیافته اند ، نخواستند همچون دیگران کوپن نانی بگیرند و از پشت میز دانشگاه به پشت پاچال بازار بروند و سر در آخور خویش فرو برند. از آن سال چندین دوره آمدند و کارشان را تمام کردند و رفتند ، اما این سه تن ماندند ، تا هر که را میاید بیاموزند و هر که را میرود سفارش کنند آنها هرگز نمیروند ، همیشه خواهند ماند ، آنها شهیدند این سه قطره خون که بر چهره دانشگاه ما تازه و گرم است کاشکی میتوانستم این 3 آذر اهورائی را با تن خاکستر شده ام بپوشانم ، تا در این سموم که میوزد نفسرند ! اما نه باید زنده بمانم و این سه آتش را در سینه نگاه دارم . معلم شهید دکتر علی شریعتی
گرامی باد 16 آذر روز دانشجو در سنگر آزادی

با کودتای استعماری و ارتجاعی که شاه و شیخ به همراهی و همیاری آمریکا و انگلیس بر علیه دولت ملی مصدق کبیر .انجام دادند دوران راهیابی ایران به دنیای آزاد که شاخص آن حاکمیتی مبتنی بر اراده ملی و قانون سالار بود دچار وقفه شد و با سلطه مجدد دیکتاتور وارث سنت رضاخانی که مجلس را طویله می نامید آزادیخواهان در هر صحنه ای مورد تعرض و زندان و شکنجه و یا کشتار حامیان کودتا واقع شدند . از این رو دانشگاه که شعله آزادی یک ملت در آن با شمع جان دانشجوی تسلیم ناپذیر شراره میکشید ، اولین سنگری بود که مورد تهاجم گزمه های رژیم کودتا واقع شد .و 3 دانشجوی مبارز در مقاومت جانانه شهیدی شاهد گشتند تا نسل ها آینده راه را از همانجا بار دیگر ادامه دهند. نسل وفادار به آزادی و حقوق ملت خویش با تجربه 3 قطره خون شهیدانی چون قندچی و بزرگ نیا و شریعت رضوی که در جلو پای نیکسون حامی کودتا قربانی شدند دانشگاه را در انقلابی مردمی بر علیه نظام کودتا تبدیل به سنگر آزادی کردند.

انقلاب 57 به وسیله این نسل از همین نقطه آغاز شد نسلی که در کلاسهای اسلام شناسی معلم شهید دکتر علی شریعتی بنیانگذار تز اسلام منهای آخوند در رقمی بالای 3000 نفر کارت حضور داشتند، و دو سازمان انقلابی برای مبارزه حرفه ای را از همان جا برنامه ریزی کردند. دیکتاتور ها ی دشمن آگاهی و آزادی سنگر آزادیخواهان پیشتاز را با کشتار و سانسور بارها اشغال کرده اما این چشمه سرشار از آگاهی و آزادی و مسئولیت بار دیگر از طریق بازسازی خود نیروی تازه نفس به میدان گسیل کرده است. رژیم ولایت مطلقه با هراسی که از این چشمه جوشان آگاهی و سازماندهی داشت ، با فتوای ولایت مطلقه بار دیگر آن را اشغال کرد و سازماندهی دانشجوی بسیجی را وارث نسل انقلاب نمود .

اما به قول قرآن خداوند ی که خیر الماکرین است از میان همان دانشجوی مورد حفاظت و تحت سانسور 18 تیر را به رهبری شهیدانی چون عزت ابراهیم نژاد و غیره به مصاف آخوندیسم فرستاد و اینک دانشگاه های اقصی نقاط ایران زمین مرکز اعتراض و جنبش بر علیه نظامی است که مدعی است صدای مخالف را در گلو خفه کرده و امنیت نظامش را تأمین کرده است!!! اینک فریاد آزادی 16 آذر از حلقوم شهیدانی جون شریعت رضوی و قندچی و بزرگ نیا با گذشتن از تمامی موانع ارتجاع آخوندیسم شعار تحقق حاکمیت ملی از طریق رفراندوم تحت نظر نهاد های بین المللی را به خواست محوری مردم به حان آمده از ظلم رژیم آخوندیسم کرده است.

بنا براین مماشات گران معامله پیشه که خود را با رژیم ولایت مطلقه سخت پیوند زده اند، در مقابله با این جنبش به مانند حکام ولایت مطلقه سخت درمانده، و راهی جز پیوستن به این جنبش و خواست دموکراتیک آن ندارند. از این رو همه مدعیان ملیت و مذهب چنانچه در این ادعای خود صداقت دارند بایستی به جنبش دانشجوئی و خواستهای عدلانه آن یعنی استقرار دموکراسی در ایران گردن گذاشته و از چانه زنی و تقاضای عطای آزادی از جانب ولایت مطلقه برحذر باشند!!! بر خلاف اتهامهای که دیکتاتورها و شرکای بین المللی به خشونت گرائی متوجه دانشجویان و جنبش آزادیخواهانه آنها میکنند ، دانشجویان خواستهای دموکراتیک خود را که خواست مردم به جان آمده از زندان و اعدام و سانسور است همیشه با به کارگیری انواع روشهای مسالمت آمیز و غیر خشونتی بیان داشته اند.

به شهادت تاریخ دیروز و امروز تنها نظامهای غیر منتخب و توتالیتر هستند که انواع خشونت را به عنوان ابزار حکومت بر علیه مردم و دانشجو به کار گرفته اند. در تاریخ سیاسی ایران شاه و آخوند همیشه به دنبال سلطه بوده اند و ایندو یار دیرینه الگوی تمام عیار اعمال انواع خشونت بوده و به همین خاطر از نظر و آراء آزادانه مردم در هراس هستند و دشمن هرنوع انتخاب آزاد.. رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی آخوندیسم با تحمیل اصل ولایت مطلقه به قانون اساسی از همان بدو حاکمیت بنای حکومت خود را بر سانسور و زندان و اعدام در درون و دعوی نابودی اسرائیل و آمریکا و صدور ولایت مطلقه به تمامی کشورها بنا گذاشته و بسیاری از نیروهای سیاسی را چنانچه قادر نیوده در زندانهای خویش از بین ببرد آنها را در اروپا با سازماندهی تروریسم دولتی از طریق سفارت های خود از بین برده است.

گرامیداشت 16 آذر در این مقطع از تاریخ سیاسی کشورمان نباید به تبعیت از تریبونهای رژیم تحلیل و تکفیر نظامی باشد که در 30 سال پیش توسط مردم به بایگانی تاریخ سپرده شده است. افراد و احزابی که جنبش دانشجوئی را با مرثیه سرائی برای این 3 شهید در همان 16 آذر 1332 خلاصه میکنند ، آگاهانه به خواستهای استراتژیک این جنبش که قافله سالار جنبش آزادیخواهی مردم است پشت کرده و با تریبونهای رژیم ولایت مطلقه همسو میشوند .

دانشجویان مبارز و آزادیخواه با شناخت دوستان و همراهان خویش در بین اپوزیسیون به شیرین عبادی و گنچی ها و امثالهم که مدام در تریبونهای دنیای آزاد برای بقای این رژیم چانه میزنند و با دادن اطلاعات مخدوش و غلط به دولتها و مجامع غربی بقای این رژیم را از طریق تیلیغ نیروهای ” اصلاح طلب” در داخل این حاکمیت پی میگیرند کمترین اعتماد و امیدی نداشته باشید .. اینها سالیان است که به عنوان ” نا راضی” و” فعال حقوق بشر” مانع هرگونه اقدام و اتحاد بین المللی بر علیه این رژیم شده اند. نهضت تشیع علوی از مقطع تأسیس تا کنون برای خلع این حاکمیت بارها به شیوه های مسالمت آمیز تأکید کرده است و به همین خاطر عناصری که تحت نام ” اصلاح طلب ” برای بقای این حاکمیت شلاق و شکنجه و سنگسار و ترور در عرصه بین المللی تلاش میکنند را به خوبی شناخته و بدور از هرگونه حب و بغض سازمانی یا عثیدتی با مراجعه به کارنامه این بخش از همیاران رژیم ترفندهای آنها را افشا کرده است.

بنا بر این با سلام و تحیت به روح همه شهیدان راه آزادی و 3 شهید 16 آذر از تمامی دانشجویان فرهیخته در تمامی نقاط ایران زمین میخواهیم که بر خواست محوری خویش پای فشرده و طرح رفراندوم تحت نظر نهادهای بین المللی را برای رهائی ایران از چنگال آخوندیسم شعار مشترک و محوری حویش در تمامی حرکتهای اعتراضی سازند.

سلام بر شهیدان راه آزادی در سنگر آزادی زنده باد دموکراسی توحیدی
سرنگون باد رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی آخوندیسم
نهضت تشیع علوی آذر ماه 1387 برابر با دسامبر 2008