تقارن 2 عید سعید قربان و غدیر بر موحدین مبارکباد

2009-01-24 ، اطلاعیه ها

بسم الله الرحمن الرحیم

واذابتلی ابراهیم ربه بکلمت فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماماقال ومن ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین

(به خاطر آورید ) هنگامیکه خداوند ابراهیم را با وسایل گوناگونی آزمود ، و او به خوبی از عهده این آزمونها بر آمد ، خداوند به او فرمود ” من تورا امام و پیشوای مردم قرار دادم ” ابراهیم عرض کرد و از ” دودمان من نیز امامانی قرار بده خداوند فرمود پیمان من به ستمکاران نمیرسد.قرآن مجید سوره بقره آیه 124.

ابراهیم (ع) بانی مکتب توحید و کاروانسالار جامعه بشری در حرکت به سوی آزادی وعدالت میباشد که میراث ایدئولوژیک او در ساختن نظامی متناسب با فطرت توحیدی انسان به محمد مصطفی (ص) منتقل شده و او نیز برای تحقق قسط در جهان بشری این امانت را که به ظالمین تعلق نمیگیرد با معرفی رهبری ذیصلاح از خاندان خویش همراه با کتابی مصون از هرگونه تحریف به انسانهای مخاطب اش در تاریخ سپرده است تا بشریت در محاصره انواع طاغوتها با آگاهی و ایمان به آن نظام قسط را در جامعه شان برقرار سازند. بنا بر همین خط استراتژیک توحیدی امام علی (ع) در آخرین حج رسول خدا درمکانی به نام غدیر خم با حکم صریح قرآن در سوره مائده آیه 67 از سوی آخرین رسول خدا به جانشینی برگزیده میشود.

چونکه رهبری ذیصلاح برای تحقق پیام توحید در روی زمین بایستی از جانب کسی که علم مطلق دارد معرفی و کاندید گردد و چنانکه تاریخ گزارش میکند منتخبین از سوی مردم در طول تاریخ بیشتر تابع منافع فردی و قومی و مرامی بوده و هیچکدام نتوانسته اند نظام قسط را در حاکمیت خویش متحقق سازند. خداوند با آزمودن ابراهیم در مقاومت بر پیمان در عهد پیامبری اش سرانجام او را به مقام امامت ارتقاء میدهد و چنانکه قرآن گزارش میکند خداوندگار در مقابل درخواست ابراهیم برای استمرار این مسئولیت در خاندانش ، به او میگوید که ” عهد من به ظالمان نمیرسد” از همین گفتار به تنهائی میتوان این اصل صریح و ماندگار را در نهضت انبیای توحیدی استخراج کرد که تمامی ظالمین که در طول تاریخ مدعی رهبری و مدیریت با برچسبهای دینی بوده اند ، از نظر آئین توحید در خط ابراهیم، جاعلانی بیش نبوده و نیستند.

در عید سعید قربان که هرساله مسلمانان در اقصی نقاط جهان و به خصوص با حضور در کعبه آن را با آئینی ویژه گرامی میدارند نمایشی زنده از هدف محوری انبیاء توحیدی را در مراسم تشکیلاتی آئین حج شاهد هستیم . معلم شهید دکتر علی شریعتی در مجموعه آثار شماره 6 به نام حج و در اثر میعاد با ابراهیم از نگاه یک اسلام شناس این کنگره بین الملی برای آزادی و عدالت در جامعه بشری را که معلم نخسینش ابراهیم بوده است به خوبی و با زبان امروز در جامعه شناسی و علم رهبری تشریح و تدوین کرده است. از این رو باید اذعان کرد که مسلمانان قرآنی بایستی با پرهیز از فرقه گرائیهای استعماری – ارتجاعی در این کنگره بین المللی سرنوشت خود و جامعه بشری را به بحث گذاشته و برای اتحاد و ائتلاف در اقصی نقاط جهان با تمامی انسانهای حق طلب بر علیه هرگونه خشونت و ستم و ترور و وحشت متحد گردند.

و از همه صاحبان مرام بخواهند که در نفی عناصر مسلم خشونت و فقر با هم همراه شده و پیام واحدی را در مقابله با دشمنان آزادی و حقوق بشر تدوین و تکثیر کنند. و در گرامیداشت شستمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر از میعادگاه ابراهیم خلیل الله با دشمنان آزادی و حقوق مسلم انسان اتمام حجت نمایند. مخارج سنگین مصروف در مسابقه تسلیحاتی را محکوم نموده و از تمامی حاکمیتها بخواهند تا با تأسی به سنت ابراهیم و انبیای جانشین موسی و عیسی و خاتم آنان محمد سرمایه مادی و معنوی ملتها را در گسترش صلح و آزادی و عدالت فعال کرده و برای همیشه مواد مندرج در اعلامیه جهانی جقوق بشر را معیار مقبولیت و مشروعیت یک دولت در سازمان ملل نموده و از پذیرش نمایندگان مافیای ترور و سانسور و شکنجه و اعدام به عنوان ” شاخص حقوقی و قانونی ” یک ملت پرهیز نمایند.

عید سعید قربان و عید تعیین و تثبیت رهبری ذیصلاح توسط آخرین رسول از سوی خداوند پیامهای تاریخساز و آگاهی بخش برای همه جهان و برای همه نسلها در تاریخ دارد که از میان آنها میتوان به وفاداری و ایمان استراتژیک آنان به کرامت انسان را نام برد ، امام علی در عهدنامه معروف اش به مالک اشتر اصول آن را بیان کرده و برای تدارک یک حاکمیت انسانی به نسلهای مخاطب اش در تاریخ سپرده شده است.

اما مثلث زر و زور و تزویر پیام و مرامنامه این تاریخ سازان آزاده را با سانسور و جعل مکتب و مرام مخدوش کرده تا جائیکه احبار و رهبان و آخوند با تحریف کتاب خدا سنت قیصر و فرعون را به نام دین در میان مردم رواج داده اند. اروپا با خلاصی از فجایع قرون وسطی و بیدادگاهای تفتیش عقاید آن که توسط پاپیسم به نام سنت مسیح اعمال میشد ، مستعد پذیرش اندیشه های سیاسی غیر دینی و ضد دینی گردید و اکثر روشنفکران و نیروهای مبارزش نیز این خنثی شدن ارزشهای دینی در جامعه را به فال نیک گرفتند .. اما جامعه اروپا با تمرین این تئوری در سیاستهای داخلی و خارجی سرانجام در حوزه نحبگان فکری منفردش متوجه فاجعه اخلاق زدائی سیاست گردید ، و بعد از فروپاشی شوروی سابق که نماینده سیاست خالص ماتریالیستی و ضد اخلاقی بود بسیاری از اندیشمندان به ایده سیاست محروم از اخلاق بدبین و مشکوک گردیدند.

به همین خاطر پیام آگاهی بخش و آزادیبخش پیامبران الهی به عنوان یگانه آلترناتیو برای نفی خشونت و فقر با حضور مجدد خویش در این صحنه بشریت خسته از خشونت و فقر را به اتحادی بین المللی بر علیه نظامهای سلطه گر و خشونت طلب فرا میخواند. مثلث شوم حاکم بر تاریخ یعنی زر و زور و تزویر با طرح انواع اختلافات خواهان ممانعت از توفیق این حرکت نوین در یک بسیج بین المللی بر علیه ستم و بیداد میباشد.

بنابراین وجدانهای بیدار و عدالت طلب که انسان را در تبعیت از پیام پیامبران توحیدی بر اساس حقوق تعریف میکنند ، بر تلاش خود افزوده و با افشای ماهیت این جبهه هر روز بیش از روز پیش به اتحادی میمون در جامعه جهانی امیدوارند. رهبری ذیصلاح در خط انبیاء توحیدی و مصلحین تاریخ از پشتوانه های لازم و تعیین کننده برای این نهضت مردمی در درازنای تاریخ جنگ حق علیه باطل است که با تأسی به فلسفه غدیر و قربان میتوان شاخص مرحله ای آن در این مقطع را در میان انواع مدعیان تشخیص داد.

با گرامیداشت این اعیاد توحیدی در مثطعی از زمان که میهن ما اسیر غول فاشیسم آخوندی است ، آزادی و رهائی خود را از هرگونه ستم در مبارزه با مستبدان به نمایش گذاشته و با اقتدا به رهبرانی چون ابراهیم خلیل و علی ابن ابیطالب علیها سلام نعمت سلامت و سعادت خود و مردم خویش را در چهارچوب یک حاکمیت مردمی متحقق سازیم.

سلام بر ابراهیم و تبار اعتقادی او علی ابن ابی طالب سلام بر شهدای راه آزادی
زنده باد دموکراسی توحیدی
نهضت تشیع علوی ——- آذر ماه 1387 برابر با دسامبر 2008