برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

‘گزارش احمد شهید حداقلی است از کارنامه

بسم الله الرحمن الرحیم

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتيم و آنان را در خشكى و دريا [بر مركبها] برنشانديم و از چيزهاى پاكيزه به ايشان روزى داديم و آنها را بر بسيارى از آفريده‏هاى خود برترى آشكار داديم

هموطنان آزاده ، ایرانیان جویای آزادی و عدالت در سرزمین کهنسال خویش، احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه حقوق بشر اجازه ورود به ایران نیافت. اما با توجه به کارنامه سراسر شقاوت و جنایات رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی ولایت مطلقه آخوندیسم، در گزارش او به بخشی از نقض حقوق بشر توسط او اشاره و تأکید کرده است. در زمانیکه کارنامه جنایت و خیانت این رژیم توسط وجدان بین المللی در اقصی نقاط جهان بارها محکوم شده، اما خط سازش و معامله و باج دادن و باج گرفتن که متاسفانه در حوزه دیپلماسی جریان دارد، مانع از تصمیم قاطع جامعه بین المللی در محکوم کردن این جنایت شده است. کارنامه ضد حقوق بشر ولایت مطلقه آخوندیسم با کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 و سپس قتلهای زنجیره ای به درجه ای از ضدیت با اصول بدیهی اسلام رسید که عالم جلیل القدر مرحوم منتظری در اعتراض به این جنایت به خمینی اتمام حجت کرد. منتظری در این اتمام حجت به او گفته بود که من از اول با شما عهد کرده بودم که همه جا همراهتان هستم جز جهنم، و با این کشتار شما همان راهی را در پیش گرفتید که من دیگر نمیتوانم همراهتان باشم. خانه نشینی و حصر او و سپس مرگ مشکوکش حاصل این موضع گیری قاطع از موضع یک مجتهد اسلام شناس بود. خمینی بر خلاف تصریح قرآن در وفای به عهد و پیمانها به تمام وعده ها و پیمانهای خود پشت کرد. او که در پاریس آخوندیسم را از دخالت در امور حاکمیت منع میکرد، با جلوس در جماران و به خدمت گرفتن ساواک شاه تحت سرپرستی فردوست، اعلام کرد اگر همه بگویند بله من میگویم خیر و ولایت خود را بر قرآن و احکام صریح آن در رابطه با شورائی بودن امور نیز تحمیل کرد. با این تحمیل بود که اصل ولایت فقیه را به پسوند مطلقه ارتقاء داد، و مخالفین این تحمیل و توتالیتاریسم را طاغی و باغی و منافق و آمریکائی نام نهاد. بیدادگاه های او و زندانهایش خاطر اردوگاههای آشویتس را در اذهان زنده کرد، و نسل وفادار به آرمانها و اهداف انقلاب اسلامی 57 را در مقاطع مختلف بعد از شکنجه ها به قبرستانهای گمنام فرستاد. هیچ بندی از اعلامیه جهانی حقوق بشر از این یورش سبعانه خمینی مصون نماند، و دامنه این تجاوز مرزهای ایران را نیز درنوردید و به اقصی نقاط جهان رسید. تروریسم دولتی با حاکمیت خمینی در ایران تولد یافت و نیروهای سیاسی در تمامی کشورهای جهان طعمه این تروریسم گردید. دکتر بختیار و دکتر شرفکندی و دکتر قاسملو و دکتر کاظم رجوی از فعالین سیاسی شناخته شده، توسط باندهای حرفه ای تروریسم دولتی کشته شدند. در گزارش گالیندوپل به بخشی از جنایتها پرداخته شد، اما از آنچائیکه دیپلماسی باج دادن و باج گرفتن شیوه رایج بازار سیاست بود، منجر به محکومیت قاطع این مافیا نگردید. احمد شهید با در دست داشتن این مجموعه از نقض حقوق بشر توسط مافیای ولایت مطلقه آخوندیسم، فصلی دیگر از جنایتها و ترورها را بدان افزود. اما فراموش نکنیم که قاتل دکتر بختیار از سوی فرانسه آزاد گردید، و رژیم ترور و شکنجه و سانسور نیز با حلقه های گل از آن استقبال و تقدیر کرد. به راستی چرا رژیم از حرفه نان آور تروریسم دولتی کوتاهی کند، زمانیکه با ادامه این خط بقای خودش را تضمین میکند.بنابراین با نگاهی سریع به کارنامه این رژیم در طی دوران حاکمیت اش و به خصوص حلقه نهائی آن در سرکوب عریان جنبش سبز که سرانش از افراد خادم نظام طی سالهای اخیر بوده اند، میتوان نتیجه گرفت که این مافیا اگر به حداقل خواست مردم نیز که در پلاتفرم جنبش سبز ارائه شده، از نظامش چیزی باقی نخواهد ماند. به همین خاطر فرار به جلو استراتژی این نظام گردیده است. جامعه بین المللی برای تمکین و تسلیم شدن این نظام به اعلامیه جهانی حقوق بشر، بایستی او را با یک رفراندوم تحت نظارت نهادهای بین المللی مواجه سازد.این گزینه تنها راهی است که تغییر این نظام را به شیوه مسالمت آمیز، مورد توجه اکثریت ملت ایران و جامعه بین المللی قرار خواهد داد. در این شیوه است که نیروی نظامی بینابینی به سوی مردم بازخواهند گشت و تسلیم قانونی خواهند شد که حقوق اکثریت مردم را مورد حمایت و حفاظت قرار میدهد. گزارشگر ویژه که امکان حضور در ایران و بررسی نقض ابتدائی ترین حقوق مردم توسط این نظام غیر مسئول را ندارد، میتواند بر اساس خواستهای عادلانه حنبشهای آزادیخواهانه مردم ایران، کارنامه این رژیم در ضدیت با اعلامیه جهانی حقوق بشر را به سازمانهای بین المللی انعکاس دهد. اگر رژیم اجازه ورود به گزارشگر ویژه نمیدهد مردم ایران با مقاومت و مبارزه هر روزه گزارشگر وضعیت حقوقی خویش هستند. بنابراین احمد شهید میتواند بر اساس همین مقاومتها و سرکوبهای مستمر حاکمیت، کارآترین گزارش را به مجامع مسئول بین المللی ارائه دهد. در گزارش حداقلی احمد شهید موضوعاتی طرح شده است که پیگیری هرکدام آز آنها میتواند به ضدیت این رژیم با ابتدائی ترین حقوق مردم ایران منجر شود. اما بر احمد شهید و تمامی کسانیکه نقض حقوق بشر توسط حکومت ولایت مطلقه آخوندیسم را پیگیری میکنند، روشن است که با نصیحت و توصیه و حتی مجازاتهای حداقلی، پاسخگو و مانع این نظام در ادامه این ستیز با حقوق بشر نمیباشد. به همین خاطر جامعه جهانی باید با یک ائتلاف و اتحاد از طریق مجامع بین المللی به حمایت از مردم ایران اقدام کنند. رژیمی که یک قلم از اختلاسهای دولتی اش 3000 میلیارد تومان است، و تمامی درآمد نفت را نیز در اختیار نیروی سرکوب خود قرار داده است، آیا با این هشدارها و اعتراضهای ضعیف و توصیه های دوستانه بر سر عقل خواهد آمد؟ بدون شک هرگز .. کما اینکه به توصیه ها و درخواستهای قبلی نیز کمترین توجهی نکرده است. گزارشگر ویژه با توجه به این حقایق بدیهی، بایستی جامعه جهانی را به جمایت از مردم ایران فرا خواند. مردم ایران زندانی رژیمی هستند که با اتکاء به درآمد نفت و مسلح کردن انواع نیروی سرکوب، حتی هواخوری در پارکهای عمومی را نیز بر این مردم ممنوع کرده است. ما از کمسیون حقوق بشر سازمان ملل و تمامی نهادهای بین المللی می خواهیم که در حمایت از حق بدیهی مردم ایران بیش از این فرصت به این رژیم ندهند. زمانیکه در بهار عرب دیکتاتورهای امثال قذافی و اسد و مبارک توسط مردم از قدرت خلع میشوند، چرا تنها مردم ایران می باید از کمکهای جهانی در مقابله با این رژیم محروم گردند؟ قرآن کرامت بنی آدم را در برخورداری او از حقوق میداند، در صورتیکه رژیم ولایت مطلقه آخوندیسم، با نقض ابتدائی ترین حقوق مردم ایران، با زندان و شکنجه و اعدام از آنها میخواهد که تسلیم مطلق دستگاه ولایت باشند.

سلام بر شهدای راه آزادی پیش به سوی استقرار دموکراسی توحیدی در ایران زمین

نابود باد رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی ولایت مطلقه آخوندیسم

نهضت تشیع علوی …. مهرماه 1390 برابر با اکتبر 2011 میلادی