برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

دیپلماتهای رزیم ولایت مطلقه از انگلیس اخراج شدند.

بسم الله الرحمن الرحیم

دولت انگلیس در پی تعرض و اشغال سفارتش در تهران توسط عمال ولایت مطلقه ، در یک پاسخ صریح و قاطع اقدام به اخراج دیپلماتهای رزیم ولایت مطلقه نمود. اما سابقه این نمایش قدرت رژیم در مقاطع حساس، به گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا در صدارت دولت موقت به رهبری مرحوم مهندس بازرگان بر میگردد. رژیم ولایت برای به بند کشیدن اصول جمهوریت بر مبانی اسلام، با طرح اصل ولایت فقیه و آنهم از نوع مطلقه اش، مبنای دیپلماسی مافیائی خود را بر توطئه و باج گیری و باج دهی بنا نهاد. با این شگرد ارتجاعی تمامی جریانهای مخالف سرکوب و سانسور را متهم به ارتباط با دولتهای خارجی نموده، و با سرکوب و سانسور آنها تلاش کرده است ،فضای سیاسی را از هرنوع مخالف و منتقدی پاک سازی نماید. سازمانها و شخصیتهای مدافع آزادی و جمهوریت و اسلامی که در بیان قرآن شورا را مبنای حاکمیت میداند، با این ترفند استعماری و ارتجاعی آخوندیسم مواجه با انواع سرکوب و سانسور و حتی قتل عامهای دسته جمعی گردیدند. اما رژیم ولایت فقیه که از طریق گروگان گیری دیپلماتهای آمریکائی توانسته بود، روابط پنهانی خود را به کانالها و منابع قدرت وصل کند، و با معاملات پنهانی به مانند ایران گیت و اکتبرسورپرایز ، کمکهای لازمه سیاسی و نظامی را از دولتهای به ظاهر دشمن دریافت نماید، این شیوه از دیپلماسی را برای بقای خود ، بسیار کارآمد یافت و آن را شیوه استراتژیک دیپلماسی خود کرد. باجهای که در چهارچوب همین روش به روس و چین و اقمار متحده آمریکای لاتین تقدیم کرد تا در نهادهای بین المللی به نفع او وارد میدان شوند، و با حق وتو تصمیمات جامعه جهانی بر علیه شیوه های مافیائی و ضد حقوق بشری اش را خنثی سازند. رژیم ضد جمهور و ضد اسلامی ولایت مطلقه آخوندیسم، با اتخاذ این شیوه مافیائی تمامی جنبشهای مدنی حداقلی را نیز سرکوب کرد، بطوریکه حتی جنبش سبز به رهبری موسوی و کروبی نیز از این سرکوب و سانسور در امان نماند. اعتراضات حداقلی دولتها و نهادهای بین المللی در چهارچوب این سیاست مافیائی، نه تنها پاسخی شایسته به رژیم ولایت نبود بلکه اشتهای او را در سرکوب و کشتار و سانسور بیشتر هم میکرد. اما حادثه حمله به سفارت انگلیس و بازداشت موقت تعدادی از کارکنان او، در مقطعی از زمان که جنبشهای مردمی در بهار خاورمیانه رژیمهای سرکوب و سانسور را یکی پس از دیگری از صحنه حذف میکند ، تفسیر و عواقب دیگری خواهد داشت. گزارشگر حقوق بشر اجازه ورود به ایران را نیافت،وبا تدوین کزارشی از بیرون بر اساس اسناد موثق، رژیم ولایت مطلقه را سخت برآشفته کرد، و این احساس را در او بوجود آورد که جامعه جهانی در تصمیمهای قبلی خود تجدید نظر کرده است. رژیم ولایت مطلقه آخوندیسم هنوز در پذیرش و هضم این حقیقت عاجز است که ( با عمومیت یافتن دستاورهای علمی و سرمایه بعد از فروپاشی بلوک شرق دیگر قادر به ادامه بازی بین بلوکهای قدرت در جامعه بین المللی نیست) و از سوی دیگر حمایت از تروریسم بین المللی که با توجیه حمایت از مستضعفین یکی از پایه های دیپلماسی اش بود، دیگر خریداری حتی در کشورهای دوست نیز ندارد. این رژیم با مشاهده عواقب امور تمامی تلاش خود را در نفوذ به کشورهای همسایه از جمله عراق به کار گرفت، تا اینکه بتواند از طریق نفوذ در این منطقه و با حمایت از جریانهای وابسته بتواند حوزه های نفوذ خود را گسترش دهد، اما در این روش نیز مواجه با شکست شده است. به همین خاطر از قیامهای مردم خاورمیانه و سقوط دیکتاتورها ، با حمایت جامعه بین المللی سخت به هراس افتاده است. از این رو با اقدام به اشغال سفارتخانه ها و گروگان گیری در پی کسب جواز بقا و حمایت است. مردم ایران با مشاهده اوضاع خاورمیانه و سقوط پیاپی دیکتاتورها در سازماندهی بر علیه این رژیم ، به امکانات جدیدی مسلح میشوند، و عزم جامعه جهانی در حمایت از مردم ایران نیز از حوزه حداقلی خود فراتر میرود. بطوریکه بارها این رژیم به خاطر سرکوب و سانسور توسط آنها محکوم شده است. این محکومیتها در بهارخاورمیانه سرنوشت تلخی را برای این رژیم در حال رقم زدن است. رژیم در کابوس این سرنوشت، به مانند همان شخصی است که از تنهائی و ترس در شب تاریک، آواز میخواند تا بر هراس خود مسلط شود. هجوم به سفارت انگلیس و گروگان گیری برخلاف گروگان گیری دیپلماتهای آمریکا دراوایل حکومت ولایت، برای گرفتن وعده تضمین و بقا حکومت میباشد. اما به گفته قرآن خانه عنکبوت سست ترین خانه هاست. و رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی ولایت مطلقه آخوندیسم از سرنوشت محتوم خویش یعنی سرنگونی گریزی ندارد. اگر حداقل عقل و باور به دین در این حاکمان باشد، بایستی با انجام یک رفراندوم و انتخابات با حضور ناطرین بین المللی قدرت را به مردم ایران تحویل دهند. این اقدام میتواند ضمن گذار مسالمت آمیز، حاکمین وقت را نیز در پیشگاه خدا و مردم از عفو و رحمت برخوردار سازد. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ و كسانى كه ستم كرده‏اند به زودى خواهند دانست به كدام بازگشتگاه برخواهند گشت (۲۲۷) قرآن کریم سوره شعرا ..

سلام بر شهدای راه آزادی نابود باد رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی ولایت مطلقه آخوندیسم

نهضت تشیع علوی …. آذر ماه 1390 برابر با دسامبر 2011