Press enter to see results or esc to cancel.

عید مبعث بر موحدین آزادیخواه و عدالت طلب مبارک باد

بسم الله الرحمن الرحیم

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿۱﴾ ۲)

خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿۲﴾

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿۵﴾ …

بخوان به نام پروردگارت که آفرید ، انسان را از علق آفرید، بخوان و پروردگار تو کریمترین کریمان است. همان کس که به وسیله قلم آموخت ، آنچه را که انسان نمی دانست ( به تدریج) به او آموخت ..

خاتم رسولان الهی پیام آوران آزادی و کمال با رسالت محمد مصطفی (ص) به نقطه کمال خود رسید. این رسول امی که از میان مردم بود،در سن چهل سالگی و در 27 ماه رجب در این رسالت، پیام آگاهی بخش و آزادی بخش خداوندی را به انسانها در تمامی زمان ها و مکانها ابلاغ کرد. سانسور گران حرفه ای و عمال آنها تصوری را از این رسول و سایر معلمان توحید تبلیغ میکنند که گوئیا این معلمان آزادی و عدالت برای زمانی خاص و مردمی ویژه به رسالت مبعوث شده اند. اما در بیان قرآن این رسولان با منطق وحی برای همه زمانها و نسلها رسول امین وحی الهی هستند. هدف از مأموریت و رسالت این معلمان آزادی و آگاهی استقرار نظام قسط در جامعه بشری است. به همین خاطر همه کسانیکه در این مسیر یعنی نفی ظلم و دست یابی به عدل و آزادی تلاش میکنند، در ادامه و پیوند با این رسالت قدم بر میدارند. جایگاه قلم و نوشته در نخستین آیات وحی حکایت از این دارد که تمدن مدرن بشر از نتایج قطعی این رسالت می باشد.چونکه نخستین حامیان و مبشران عقلانیت بر اساس علم باوری و عدالت محوری، در سازماندهی هرگونه نهاد بشری همین موحدین حامل وحی الهی بودند. اما وسواس الخناسهای زمان با توسل به انواع ترفندها تحت نام علم و فلسفه و عرفان همچنان درپی فریب مردم و غافل نگاه داشتن آنان از قانون فطرت هستند. در گرامیداشت بعثت رسول خاتم ، تلاش کنیم تا با فارغ شدن از وسوسه وسواس الخناسهای زمان به قیام برای استقرار عدالت در میهن خویش برخاسته ، و یاد این پیام آوران آزادی و عدالت را در حاکمیت نظام عدالت و آگاهی و آزادی ، گرامی داریم.

سلام بر رسول خاتم محمد مصطفی و خاندانش سلام بر همه شهدا و پویندگان راه آزادی و عدالت

پیش به سوی استقرار دموکراسی توحیدی در ایران زمین …

نهضت تشیع علوی … خرداد ماه 1391 برابر با جون 2012 میلادی