سیمین سالگرد هجرت و شهادت معلم شهید دکتر علی شریعتی گرامی باد

2009-02-12 ، اطلاعیه ها

بسم الله الرحمن الرحیم
و الذین آمنو و هاجرو و جاهدو فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم اعظم درجه عند الله و اولئک هم الفائزون (آنان که ایمان آوردند و هجرت کردندوکوشیدند در راه خدا با مالها و جانهای خود در بزرگترین مراتب نزد خدا هستند و آنان رستگاران هستند ..قرآن مجید سوره توبه آیه 20….

شکست یا پیروزی چه فرقی میکنند برای سیاستمداران و ورزشکاران و کسبه است، که این دو کلمه متضادند .برای ما آنچه مهم است ، انجام وظیفه انسانی ، تعقیب راه خدائی است . اگر پیروز شدیم دعامان اینکه از ستم و حق کشی و غرور در امان مانیم .اگر شکست خوردیم از تبهکاری و ذلت و مصون باشیم و شهادت ارزانی مان باد ( با مخاطب ها آشنا ص 254 و 255

از هجرت و شهادت معلم در غربت غرب 30 سال گذشت .. و این روز تاریخی در گاهشمار جنگ آزادی و استبداد هم چنان نوید دهنده طلوع صبح پیروزی در شب یلدای ارتجاع حوزه ای است. هرسال با گرامیداشت این روز به سر فصلی از تاریخ معاصر ایران نگاهی دگر بار داشته و از آن توشه مقاومت برداشته ایم ولی این نگرش و باز تولید تجربه و نقد علمی آن هنوز نسلهای مخاطب خویش را نتوانسته در یک فضای خالی از سایه سیاه استبداد آنچنان پرورش دهد که دیگر فریب هیچ وسواس الخناسی را نخورد و با اتکای به توانائیهای خویش نظام سیاسی دموکراتیکی را در جامعه اش مستقر سازد.

. معلم شهید بار ها در پیام خویش به اصل جهانشمول و استراتژیک خود آگاهی مردم پرداخته و این کمبود را به عنوان پاشنه آشیل در شکست تمامی جنبشهای مردمی در تاریخ معاصر ایران به معرض قضاوت و نقد گذاشته است. نسل مخاطبش در انقلاب اسلامی 57 در تلاش برای تمرین و تجربه بر اساس این رهنمود بود اما ارتجاع حوزه ای که قدرت را از آن خود کرده بود نسل او را از دم تیغ گذاراند و حتی به نوجوانهای آنها نیز رحم نکرد .

با گذشت 29 سال از هجرت و شهادت او نسلهای مخاطب کلامش مشعل آگاهی و آزادی را در ایران زمین بر افروخته و از جان خویش مایه گذاشتند تا با گذشتن از تجربه نکبت آور آخوندیسم دموکراسی توحیدی را منادیان لایقی باشند. اما در مقابل این نسل اشخاص و جریانهائی ، در همراهی با دشمنان او و نسل مخاطب اش ، عده ای معلم را متهم به ایدئولوژی سازی از دین کردند و عده ای نیز در مجیز گوئی به دستگاه ولایت مطلقه ..تئوری امت و امامت او را توجیه ولایتی نمودند.

اما اندیشه راهگشای معلم همه این مارهای سحر امیز و فتنه انگیز ساحره های دربار فراعنه زمان را بی اثر کرد و نسل دوم را نیز به رویاروئی با استبداد آخوندیسم فرا خواند.. شهید عزت ابراهیم نژاد از الگوهای این بازیابی هویت فرهنگی و دینی بود.. آخوندیسم برای مقابله با تز اسلام منهای آخوند به انواع امکانات و تبلیغات و سانسورها متوسل شد ، ولی توفیقی حاصل نکرد ..فرزندان معلم را به ایران فرا خواند و با فرستادن آنها به کنفرانسها ی دولتی در پی اغفال و فریب آفکار عمومی مشتاق آندیشه ارتجاع سوز معلم بر آمد اما بنا به تصریح کلام خداوند در قرآن ..خدای مردم و آزادی خیرالماکرین بود و در همین سازماندهی های دولتی نیز آخوندیسم افشا گردید.

یار دیرینه آنها یعنی بی بی سی هم با درج تصاویری از معلم و مصاحبه با افراد برگزیده شده نتوانست کاری از پیش برد و همه این برنامه ریزیهای حساب شده و مأموریتی چهره رزیم و همپالگیهایش را بیش از پیش بر ملا کرد. معلم در 35 جلد اثر ماندگار خود اسطوره ولایت مآبان و دیکتاورها را با هر پسوند و پیشوندی شکسته و اصل رهبری بر پایه شورا را جانشین آن کرده بود .. به همین خاطر هر قدرت طلبی او را مزاحم و ناسازگار با هویت خویش می یافت . خمینی حاضر به درج کلمه شهید در پاسخ به نامه دانشجویان مبارز خارج از کشور نشده و بسیاری دیگر در اپوزیسیون نیز وقتی در مقایسه خود با عظمت فکری و استراتژی معلم وامانده شدند، جهت التیام خود با مغلطه و سفسطه یا به ” ایران نوین ” رضا شاهی پناه جستند و یابه “جامعه مدنی آخوند خاتمی ” متوسل گردیدند!

مجالس یاد بود هجرت و شهادت معلم تو سط طیفهای گوناگون اما در چهار چوب حاکمیت سیاه آخوندیسم و شعبات کنسولی آن به مانند “انجمن توحید” در لندن .. برجسته ترین هدف محوری معلم در یک مبارزه آگاهیبخش /آزادیبخش یعنی تز اسلام منهای آخوند را نادیده گرفته و همراه با حاکمیت سیاه دیکتاتوری آخوندیسم ، آن را سانسور میکنند و تمامی تلاششان بر این امر معظوف شده که با توسل به توجیهات متناقض نسخه ای برای واماندگی و دین گریزی خویش بیابند ، اما هر چه بیشتر در این مسیر میتازند دست آوردی جز رسوائی خودشان در واماندگی و وابستگی به ارتجاع و استعمار نداشته اند.

با باز سازی تجربه تز اسلام منهای آخوند بعد از دورانی از مبارزه با ارتجاع و استعمار، اینک از طریق طرح و تبلیغ راه حلی که بر خاسته از مشی آگاهیبخش و آزادیبخش است یاد معلم را گرامی داریم .. با پرهیز از حضور و حمایت از راه حلهای استعماری و ارتجاعی به سوی تدارک یک رفراندوم با نظارت مجامع بین المللی گام برداریم تا اولین کشوری باشیم که در منطقه آشوب زده و استعمار و استبداد گزیده با عملی ساختن تئوری سیاسی معلم شهید در خط مشی آگاهیبخش / آزادیبخش ..دموکراسی توحیدی را متحقق سازیم .

زنده باد دموکراسی توحیدی نابود باد استبداد سیاه آخوندیسم

نهضت تشیع علوی ———— 30 خرداد 1386 برابر با 20 جون 2007