Press enter to see results or esc to cancel.

تحریم از موضع انفعالی تقویت نظام آخوندیسم است

بسم الله الرحمن الرحیم

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۰۹﴾

آیا کسی که بنیاد کارش بر ترس از خدا و خشنودی خدا نهاده بهتر است یا آنکه بنیاد کارش را بر پرتگاه سستی نهاده که از آنجا در آتش دوزخ پرت میشود؟خدا مردم ستمکار را رهنمائی نمیکند. قرآن مجید سوره توبه آیه 109

هموطنان آگاه و جویای آزادی و حاکمیت ملی ، دهمین دوره از نمایشات مافیائی آخوندیسم در چهارچوب ولایت مطلقه و سانسور و سرکوب احزاب و سازمانهای غیر حکومتی نتیجه از پیش تعیین شده را به نمایش گذاشت. موسوی و کروبی شکایت از این دغل و شگرد مافیائی باند ولایت مطلقه را به خدا گزارش میکنند.

اما از نقشی که مافیای ولایت مطلقه بر عهده آنها گذاشته بود، تا با پزهای تبلیغاتی و شبه اپوزیسیونی هسته های مقاومت در نسل دوم را به نیروهای سرکوب و شکنجه معرفی کنند کمتر سخنی است. همانطور که با طرح شعار جامعه مدنی از بیان خاتمی جنبش دانشجوئی نسل دوم و سازماندهنگان آن را شناسائی کرده و آنها را حذف کردند. ولی آنچه که در این میان به مدت 28 سال توسط این مافیا در تمامی طیفهای رنگارنگ اش به سرقت رفته یعنی آزادی و عدالت،در بیان و عمل نیروهای وفادار به آزادی و حاکمیت ملی 28 سال است که در وجود قبرستان خاوران و سلولهای زندان اوین و اقصی نقاط جهان شکایت و اعتراض مردم ایران به این سرنوشت شوم را برای امروز و فردا گزارشگر است. بر مردم ایران و تمامی عدالت طلبان جهان واضح است که استبداد آخوندیسم ناشی از حاکمیت ولایت مطلقه بوده و تمامی اهرمهای حکومتی اش نیز در راستای بقای این نظام فرعونی سازماندهی شده است.به همین خاطر از بدو غلبه و غصب حاکمیت جز بر سانسور و اعدام و شکنجه و زندان و صدور تروریسم تکیه نداشته است.

اما از آنجائیکه استعمار پیر و جوان درهر دو اردوگاه لیبرالیسم و سوسیالیسم از بازگشت ملتهای تحت ستم به الگوهای فرهنگی و دینی خویش در حوزه بازسازی فرهنگی و دینی و بیانی از دموکراسی که بیشترین توان را در سازماندهی و تنظیم رابطه مبتی بر عدالت در درون و بیرون را دارد نگران بوده اند، با این مافیای حاکم تا کنون سازش را پیشه کرده و با او مرزبندی قاطع ندارند. بر مردم اروپا و آمریکا که اکثریتی از آنان پیامبرانی چون عیسی و موسی علیها سلام را باور دارند این حقیقت پوشیده نیست که در مکتب پیامبر خاتم دموکراسی توحیدی به تکامل نهائی خویش دست یافته و ارزشهای مکتب آموزگارا ن توحیدی از توانائی حداکثر در استقرار نظامی عادلانه در جامعه بشری را دارامیباشد.

ایران در پایانه جنگ سرد موفق شد انقلابی فرهنگی و دینی را در تاریخ خویش سازمان دهد که قبل از فروپاشی شوروی با طرح پروستریکا، نظامیان مسلح یک رژیم کودتائی – استبدادی را با هدیه گل به همراهی و همکاری خویش فرا بخواند.عدم توجه به کارزارسترگ معلم شهید دکترعلی شریعتی در طرح اسلام منهای آخوند از طرف سایر نیروها ، هزمونی یک انقلاب فرهنگی و ایدئولوژیکی ضد ارتجاعی و ضد استبدادی را در اختیار خمینی و همراهانش گذاشت که با شعارهای محوری انقلاب یعنی آزادی و حکومت عدل علی در تضاد ماهوی بودند.از خرداد 1360 که تظاهرات مسالمت آمیز با مجوز وزارت کشور توسط باندهای چماقدار و ژ3 بدست ولایت مطلقه به خاک و خون کشیده شد ، دیکتاتوری آخوندیسم نهال آزادی را در زمستان سرد و سیاه خویش زندانی کرد. نسل انقلاب با تحمل حداکثر خسارت به این کودتای سیاه پاسخ نه گفت و تداوم آن را در نهایت بعد از سالیان به نسل دوم انتقال داد.

اینک خیمه شب بازی دهمین دوره انتصابات رژیم ولایت مطلقه گرگ ها را به جان هم انداخته و باندهای مختلف این مافیا با افشاگری و پرخاشگری به همدیگر، فریاد آی دزد آی دزد سر میدهند.وقتی اینان از تردستی همدیگر در تصرف صندلی قدرت به خدا شکایت میبرند ، بنابراین مردمی که 28 سال بهترین فرزندانشان در زندانهای اینان با تجاوز و شکنجه راهی گورستانهای گم نام شده اند بایستی به چه کسی شکایت کنند؟!! جنبش های داخلی در طیف های مختلف و اپوزیسیون در خارج با توجه به مجموعه تجربیات حاصل در 28 سال باید ضمن تحریم که عبارت از چه نباید کرد است، طرح چه باید کرد را به عنوان آلترناتیو مطرح و سازماندهی کنند. نهضت تشیع علوی از آغاز تولد خویش در تمامی موضع گیریها بر چه باید کرد ها بیش از چه نباید کردها تأکید داشته است. طرح انتخابات آزاد با نظارت نهادها بین المللی را در نامه ای خطاب به دبیر کل سابق سازمان ملل کوفی عنان درخواست کرده و سپس در 18 تیر طرح رفراندوم با نظارت نهادهای بین المللی را خواست محوری خویش در تمامی موضع گیریها نموده است.دولت ها و نهاد های بین المللی و شخصیتهای معروف جهانی بایستی از خواست دموکراتیک مردم ایران برای دستیابی به نظام دموکراتیک از طریق یک رفراندوم حمایت کنند، و این خواست از سوی جامعه ایرانی خارج از کشور که اکثرآنها با کیس پناهندگی داشته اند باید به صورت جدی مورد حمایت قرار گیرد.مردم و حنبشهای داخلی امروز در مصاف با دیکتاتوری آخوندیسم احتیاج به این حمایت دارند و نباید از آنها دریغ شود.

نهضت تشیع علوی بارها از ایرانیان ساکن اروپا تقاضا کرده است که برای حمایت از حق خودشان و مردمشان در جلو مقر اتحادیه اروپا جمع شوند .و با طرح خواست استراتژیک مردم یعنی انجام رفراندوم تحت نظر نهادهای بین المللی تظاهرات میلیونی را سازمان دهند.اما از آنجائیکه منافع حقیر روزمره و یا سفر تفریحی و یا معاملاتی به ایران خدشه دار میشود به این خواست پاسخی داده نشده است.!!بر کناری یک نظام مافیائی متکی به پول نفت و شلاق و شکنجه و اعدام و سانسور و ترور و باج دادن و باج گرفتن به تنهائی از امکان نیروهای اپوزیسیون خارج است.همانطور که جنبشهای داخلی در تنهائی خودشان به راحتی سرکوب میشوند، اپوزیسیون نیز با اینهمه ترور و اعدام و زندانی و مورد معامله و مصالحه قرار گرفتن از جان برای ایستادن از جان مایه میگذارد.در تهران 17 میلیونی دانشجو و کارگر و زنان در حرکتهای موضعی خودشان نباید تنها بمانند و سرکوب شوند. به تجربه چندین ساله بر همگان در داخل و خارج محرز است که این تعادل قوا بغایت در کام دشمن یعنی آخوندیسم شیرین است.

با دادن پاسپورت به ایرانیان پناهنده آنها را از نظر سیاسی خلع سلاح کرد و با سرکوب مستمر و وحشیانه در داخل نیز ریسک کار سیاسی را بالابرد بطوریکه مردم ناراضی و مخالف در چهارچوب حانه خود با ترس از فرزندان و همسایگان مجبور به خود سانسوری میشوند. این جوانانیکه در بعد از اعلام نتیجه خیمه شب بازی انتصابات باتوم میخوردند و مشت و لگد در حمایت از موسوی یا کروبی در مقابل احمدی نژاد، خودشان نیز میدانند که از هیچکدام اینها آزادی حاصل نمیگردد، اما در حوزه طرح حداقل ها نیز آنان قربانی میشوند.در آغاز این اطلاعیه آیه ای از قرآن کریم را آوردیم که یکی از مصادیق بارز آن حکومت آخوندیسم میباشد که بنیانش بر پرتگاه و سستی یعنی ولایت مطلقه نهاده شده است.استبداد یکی از مصادیق همان پرتگاههائی است که خداوند در این آیه میگوید. پرتگاهیکه مستبد ها و عمالشان از آنجا به دوزخ سقوط میکنند. مردم ایران را ذهنیت شاهنامه ای فروغی و همکارانش، سخت به بیراهه کشانده و پیروزی بر خصم را تنها در گرز رستم زمان میدانند، در صورتیکه این ذهنیت و باور، خصم یک سازماندهی برای دست یابی به آزادی است.

آزادی محصول بذری است که در کشت و مواظبت و بهربرداری آن اکثریت یک ملت باید سهیم شوند.به همین خاطر است که امام عدالت و آزادی علی ابن ابیطالب مردم زمان خویش را در عدم همراهی و همکاری با حکومت و به خصوص در دفاع از موجودیت خودشان، به باد انتقاد میگیرد.دانشجویان و مردم به جان آمده از ستم و بیداد نظام ضد جمهوری و ضد اسلامی آخوندیسم از جنگهای زرگری و یا نیمه واقعی بیدادگران حاکم با طرح خواست خود و شعار محوری برگزاری یک رفراندوم با حضور نهاد های بین المللی مقابله کنید . بدون شک پاقشاری شما در انجام یک رفراندوم دنیای خریدار نفت ارزان و فروشنده سلاح را نیز به ناچار با شما همراه خواهد کرد.تجربه 28 سال زندگی در شکنجه و زندان و سانسور و فقر و اعدام و تبعید به هزار زبان این حقیقت را بیان میکند که تنها با گذر از این حاکمیت میتوان امید به دستیابی دموکراسی را تقویت کرد.

زنده باد دمکراسی توحیدی …… نابود باد استبداد آخوندیسم حاکم بر ایران

نهضت تشیع علوی … خرداد 1388 برابر با جون 2009