Press enter to see results or esc to cancel.

مرگ بر ديکتاتور

نصر من الله و فتح قريب

مرگ براين دولت مردم فريب

مرگ بر ديکتاتور

دانشجو ميميرد . ذلت نمی پذيرد

دروغه . دروغه…

……. و سپس حمله و سرکوب و دستگيری ها و تير اندازی و خونين مالين کردن ملت بپا خاسته ی ايران از سوی رژيمی های تا دندان مسلح …

باز هم اين پول نفت خو ران حماس و حز ب الله لبنان . ميگويند . همه ی اينها نوار است و ديگران به مقام عظما تهمت می زنند که ايشان با آنهمه ريش و پشم و عصا و ردا و قبای شان و با تمام ادعای مسلمانی شان و رهبری شان و مرجع بودن خارج کشوری شان . اهل بگير و ببند و بزن و بکش و تجاوز و غارت جان و مال و ناموس مردم نيستند. راستی که رذالت و پر رويی هم حدی نمی شناسد در نزد اين پول مردم محروم ايران خواران. که روز روشن و در حضور اينهمه چشمان بينای جهان . باز هم از ستمگران ريش و پشم دار حمايت ميکنند. بيهوده نيست که استاد شريعتی گفته بود: هر کس آنطور قضاوت ميکند که سهمی از کيسه ی آن کمک کننده دارد.

حالا اين کمک کار ميخواهد بازاری باشد و يا دولت غاصب.برای محتاج و اهل پول که فرقی ندارد. راستی . ببينيد که اين محرومان سابق لبنان = که با پول نفت و گاز ملت محروم ايران سرمايه دا شدند و توپ و تفنگ و موشک و کاخ و دانشگاه و جاده و بيمارستان و حقوق ماهيانه هم دارند = وحماسی های فلسطينی تبار . چقدر از حق مردم فقير ايران را از اين دستار بندان بد آئين جنايتکار تلکه ميکنند که در روز روشن . مثل احمدی نژاد و خامنه ای . دروغ گوبلزی ميگويند . از د مکرات بودن رژيم ديکتاتور ايران . و انتخابات آزاد در ايران . و مردمی بودن رژيم ضد مردم ايران. بيهوده نيست که . ساليان درازی هست . مردم مظلوم لبنان و فلسطين . نمی توانند از بند و زنجير مشکلات رهايی يابند . چون اسير اين نوع رهبران دروغپرداز هستند. و فرصت طلب . که اجازه نمی دهند . نمايندگان واقعی مردم شان . حق ملت شان را از دشمنان بگيرند. آخر سنه نه . فلسطينی گرفتار و حز ب اللهی حرام خوار که . برای ملت ايران راه معين ميکنی و به دروغ . رژيم خونخوار ايران را دمکرات معرفی مينمايی!؟

شما به درد و بدبختی خودتان برسيد و بيهوده دروغ در بوق ند ميد که / بوق زدن در ايران ممنوع شده است / .و ملت ايران ميداند که با ستمگران ضد اسلام حاکم بر ايران چه بکند.شما که نميتوانيد به ملت بزرگ ايران درس آزادی خواهی بدهيد. اگر را ست ميگوييد با خود تان بسازيد و حق تان را از دشمنان خودتان بگيريد . و پس از اينکه شما را به ده آزادی راه دادند . ادعای کد خدايی

ده آزادی بکنيد. شمارا چه به د مکراسی و آزادی و فتوا دادن !؟

لطفا، ابتدا از زندان نکبت و فقر و جنگ داخلی . بيرون بياييد و سپس برای ملت بزرگ و متمدن ايران خط و نشان بکشيد و از دشمنان داخلی شان تبليغ نماييد.

مارا به تبليغ شما نيازی نيست. و به ياری شما و به دروغهای فاحش شما.

اين مزخرف گويی هارا برای خودتان نگهداريد که مردم ايران بالغند و ميدانند چگونه اين بد ترين شر . يعنی رژيم ضد بشر را چگونه خدمت شما بفرستند .استقبال حماس و حزب‌الله از نتیجه انتخابات ایران

«فوزي برهوم» اعلام کرد که نتایج انتخابات ایران گواه آن است که همه کشورها به ویژه کشورهایی که درصدد بودند تا ایران را به جای اسرائیل به عنوان دشمن خود جای دهند، باید سیاست های خود را در قبال تهران تغییر دهند.

ایلنا: «فوزي برهوم»، سخنگوي حماس در بيانيه ای مطبوعاتي اعلام کرد که نتایج انتخابات ایران گواه آن است که همه کشورها به ویژه کشورهایی که درصدد بودند تا ایران را به جای اسرائیل به عنوان دشمن خود جای دهند، باید سیاست های خود را در قبال تهران تغییر دهند.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، «فوزي برهوم»، سخنگوي حماس در بيانيه ای مطبوعاتي اعلام کرد که نتايج انتخابات ايران ، انگيزه اي براي بسياري از کشورها است تا سياستهايشان را در قبال ايران تغيير دهند به ویژه در کشورهايي که هدف آنها براي دشمن جلوه دادن ايران به جاي اسرائيل شکست خورده است.

در بیانیه جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) که امروز – شنبه – منتشر شد، نتيجه انتخابات رياست جمهوري ايران را نشانه تائيد مردم و محبوبيت گسترده سياست مبارزه طلبي ايران توصيف شده است.

در این بیانیه تاکید شده است که انتخابات ایران بیان واقعی و روشنی از احترام به انتخاب رای دهندگان ایرانی و همچنین بیانگر پیروزی دموکراسی در ایران است.

فوزی برهوم با اشاره به نقش ایران در حمایت و تقویت مقاومت حماس و ملت فلسطین ابراز امیدواری کرد که این رویکرد در مقابله با همه چالش ها ادامه یابد.


حزب الله لبنان: انتخابات ایران دموکراتیک بودن این کشور را تائید کرد

ایلنا: حزب الله لبنان امروز- شنبه – در واکنش به انتخابات ریاست جمهوری ایران، اعلام کرد که ايران دموکراتيک بودن خود را ثابت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاري فرانسه، دفتر سياسي حزب الله لبنان اعلام کرد که حزب الله لبنان از دموکراسي و گزينه انتخاب شده ملت ايران خرسند است.

در بیانیه این دفتر آمده است: «ايران در این انتخابات دموکراتيک بودن خود را ثابت کرد و ملت این کشور بار ديگر در امتحان دموکراسي موفق شد.»

همچنین «غالب ابو زينب»، عضو این دفتر در مورد انتخابات ایران گفت: «دموکراسي يک بخش مهمي از نظام ایران است و دموکراسي در اين کشور مستحکم و ريشه دار است.»

وی در پاسخ به اين پرسش که آيا پيروزي «محمود احمدي نژاد» به معناي مخالفت ايران با هرگونه تغييري در سياست اين کشور در قبال غرب است، گفت: «ايران رویکرد ثابتی دارد و اگر چه این کشور، کشوری انقلابی است اما اين انتخابات عليه اصول نبوده است.»