Press enter to see results or esc to cancel.

سفر اضطراری ولی فقیه و فغان و فریاد او بر علیه تز اسلام منهای روحانیت


سفر اضطراری ولی فقیه و فغان و فریاد او بر علیه تز اسلام منهای روحانیت

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (و چون به آنان گفته شود در زمين فساد مكنيد مى‏گويند ما خود اصلاحگريم (قرآن سوره بقره آیه

هموطنان آگاه و آزاده رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی آخوندیسم در مواجه با امواج پیاپی اعتراضات و عصیانهای نسل سبز در ادامه مقاومت نسل انقلاب، ناچار به اعتراف شد.رژیم ولایت مطلقه آخوندیسم با قلع و قمع نسل انقلاب که معلم شهیدشان دکتر علی شریعتی بود،مدعی بود که تز ولایت مطلقه را بیمه عمر کرده است،اما 18 تیر و سپس جنبش سبز تخت ولایت را با شعار الله اکبر به لرزه در آورد. این نسل که شاهد و حامل خاطره های تلخ و شیرین نسل انقلاب بود، با حداقل مراجعه به حافظه تاریخی خود تز معلم شهید انقلاب را در خلاصی از ترفند و ترور آخوندیسم بهترین گزینه برای رویاروئی ایدئولوژیک تشخیص داد. استقبال گسترده از کتابها و سالگرد های هجرت و شهادت معلم شهید توسط نسل دوم رژیم ولایت مطلقه را ناچار به صدور فرمان ممنوعیت حضور در حسینیه ارشاد برای انجام این مراسم کرد. اما مجموعه آثار معلم شهید همچنان در بین نسل دوم خاطره ها و آرمانها و اهداف نسل انقلاب را زنده میکرد. شهید عزت ابراهیم نژاد از سازمان دهندگان سالگردها به همین خاطر توسط رژیم به شهادت رسید. اما سران آخوندیسم با توسل به انواع ترفند ها و سرکوب و سانسور هیچگاه نمیخواستند که به جایگاه و نقش معلم شهید در این سازماندهی مقاومت منفی اعتراف کنند. اما مکر خیر خدا همه این سانسورها و تحریفها را در داخل و خارج با اعتراف ذلیلانه ولی فقیه نقش آب کرد. خامنه ای لرزه ها و پس لرزه های نابود کننده ولایت فرعونی آخوندیسم را از تاکتیکهای .تز اسلام منهای روحانیت دانست و به همه حامیان و خادمان ولایت خویش در داخل و خارج هشدار داد. همانطور که شاهد بودیم تز اسلام منهای آخوند معلم شهید همزمان از طرف چپ استالینی و راست رضاخانی در همراهی و همیاری با ولایت فقیه سانسور و تحریف میشد، تا آخوندیسم در تخریب و تحریف افکار عمومی در داخل و خارج نسبت به آموزه های اسلام ، مانع و مشکلی نداشته باشد. اما همه این ترفندها و سازماندهی های ریز و درشت با حضور و استقبال گسترده نسل سوم در مراسمهای ممنوعه و مورد هجوم چماقداران ولایت، برای گرامیداشت یاد معلم شهید و مرحوم بازرگان و طالقانی ، کاری از پیش نبردند. تا اینکه نسل سبز نیز از راه رسید و بیش از پیش دسیسه های عمال استعمار و ارتجاع را افشا و ترفندهای آنها را با فریاد الله اکبر خنثی نمود. قهر و غضبی که از بیان ولی فقیه رژیم آخوندیسم ،بر علیه تز اسلام منهای آخوند فوران کرد، ادامه همان کین توزیهاست که راست رضاخانی و چپ استالینی مدتها در حوزه اپوزیسیون نشر و تبلیغ میکردند. هموطنان آراده و نسل سبز مقاوم و هشیار، دشمن با اعتراف به نقطه قوتهای ما در سازماندهی و تفکر راهنما در چهره های شاخص جون معلم شهید دکتر علی شریعتی، نا خواسته به توانائی ما اعتراف و در مقابل آن حقارت خویش را به نمایش گذاشته است. از این رو با طرح و سازماندهی آلترناتیو دموکراسی توحیدی به عنوان یک جانشین دموکراتیک در یک رفراندوم تحت نظر نهادهای بین المللی، شگردها و توطئه های دشمنان مردم ایران و آزادی و آبادی ایران زمین را به خود آنها برگردانیم. نهضت تشیع علوی با طرح و پیشنهاد یک قانون اساسی در بردارنده حقوق شهروندان ایرانی به این مهم اقدام کرده است. از تمامی حامیان تز اسلام منهای آخوند در داخل و خارج می خواهیم که در این رویاروئی از هرگونه کمک فکری و مادی کوتاهی نکرده و به خصوص از نسل سبز انتظار داریم که این خواست را در حرکتها و سازماندهی های خود بیش از پیش مورد توجه قرار دهد.

سرنگون باد رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی ولایت مطلقه آخوندیسم پیش به سوی استقرار دموکراسی توحیدی در ایران زمین

نهضت تشیع علوی مهرماه 1389 برابر با اکتبر2010