Press enter to see results or esc to cancel.

62 سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر

بسم الله الرحمن الرحیم

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿۷۰﴾ و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتيم و آنان را در خشكى و دريا [بر مركبها] برنشانديم و از چيزهاى پاكيزه به ايشان روزى داديم و آنها را بر بسيارى از آفريده‏هاى خود برترى آشكار داديم ( ۷۰ قرآن مجید سوره الاسراء

ت62 سال پیش در 10 دسامبر 1948 سازمان ملل که تجربه تلخ دو جنگ جهانی را پشت سرگذشته بود اعلامیه جهانی حقوق بشررا تصویب کرد. دولتهای پیشنهاد دهنده و حامی این اصول تحقق مواد حقوقی این اعلامیه را از وظایف اولیه هر دولت عضو سازمان ملل تلقی کرده و تعهد بدان از جانب حاکمیتها را عرف بین المللی تلقی کردند. اما این اعلامیه با نقض مواد مندرج در آن از سوی حاکمیتهای مستبد و غیر منتخب، در اکثر کشورهای امضاء کننده آن مواجه شد. در کشور ایران سازماندهی و شکل گیری دولت مدرن با نصب رضاخان میرپنج بر کرسی حکومت آغاز شد. به همین خاطر برای تثبیت او در قدرت و ارثی نمودن آن، مواد این اعلامیه با جعل تاریخی 2500 ساله شاهنشاهی از رمق و رونق افتاد. رضاخان و جانشین او برای نادیده گرفتن مواد این اعلامیه خود را وارث شاهنشاهی 2500 ساله معرفی کرده و اولین لوح حقئق بشر را نیز به بنیانگذار این سلسله یعنی کوروش منسوب کردند. اما جاعلان این تاریخ که در ساخت و پرداخت آن شتاب داشتند، شاپور ذوالکتاف و انوشیروان عادل را که عدالتش اجازه تحصیل به فرزند کشاورز را نمیداد، بر آن افزودند. سازندگان تاریخ 2500 ساله برای منزوی کردن ایران در منطقه جعل و سانسور گافی فراتر نهاده، و برای مخدوش کردن هویت دینی مردم ایران که اسلام بود، “جنگ عرب و ایران و سوزندان کتابخانه دانشگاه جندی شاپور” و حتی ناشیانه تا دامادی امام حسین پیش تاختند. همه این جعلها برای مخدوش کردن تفکر سیاسی و هویتی دینی مردمی بود که در منطقه با توجه به جمعیت خود میتوانست قبل از همه ، نظام سیاسی مبتنی بر ارزشهای دموکراسی را سازمان دهد. کشور ایران که با ورود به حوزه حکومت واحد و برخاسته از مجلس نمایندگان مردم، میتوانست پیشقراول رشد و پیشرفت علمی و فرهنگی گردد، با گرفتار شدن در چنگال حکومتهای استبدادی دچار رکود فرهنگی و سیاسی گردید. انقلاب مشروطه با بمباران مجلس بوسیله قاجار و روس شد و با سرکوبی جنبشهای مردمی در اقصی نقاط ایران، عقب ماندگی سیاسی و اقتصادی مردم را دچار انواع درماندگی ها کرد.روحانیت نسخه برداری شده از سیستم کلیسای قرون وسطی برای تحمیق دینی مردم انواع جعلیات را به نام آموزه های دینی رواج داد، و به همین خاطر مبارزین در میان این مردم به مانند خروسهای بی محلی بودند، که به گفته معلم شهید دکتر علی شریعتی با بانگهای بی موقع خواب کویریان را به هم میزدند. 62 سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر میگذرد، اما در کشور ما هنوز فعالین حداقل نیز به خاطر اعتراض اندک خود باید یا در زندان باشند و یا آوارگی را پیشه کنند. و یا به وسیله باندهای مخوف وزارت اطلاعات رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی آخوندیسم، در پارکها و یا خانه های خود با کارد گلویشان بریده شود. اما نفت ارزان و بازار پرمشتری نیز در این زندانی شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر سهم به سزائی دارند. ابوالفضل لسانی کتابی به همین مناسبت نگاشته به نام طلای سیاه یا بلای ایران که به خوبی گویای نقش سیاسی نفت در معادلات داخلی و خارجی و به خصوص بی نیازی حکومتهای مستبد از مردم است. با تجربه دور و نزدیک در تاریخ سیاسی ایران و جهان حکومتها با توجه به سقف نیازشان به مردم ، مجبور به رعایت آنها و پاسخ به آنان هستند. هر دو حکومت بر خاسته از کودتا شاهنشاهی و آخوندیسم، با اتکا به درآمد نفت و تغذیه عمال خود و بیگانه از آن ، قادر به سرکوب و مهار جامعه می باشند. به همین خاطر برای واداشتن این حکومت در تعهد به مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر ، خرید نفت از آن را باید تحریم کرد. و برای تسلیم او در قبال جنبشهای سیاسی و تن دادن به یک حاکمیت ملی، می بایست او را تحریم دیپلما تیک کرد. طبق آیه صریح قرآن در ابتدای این نوشته، انسان قبل از هویت دینی و یا قومی و یا جغرافیائی، صاحب کرامت یعنی ذیحق است. و این حقوق در شرایط سیاسی امروز ایران از هر زن و مرد ایرانی توسط حکومت غیر منتخب و کودتائی ولایت مطلقه آخوندیسم غصب شده است. به همین خاطر جامعه جهانی در گرامیداشت شصیت و دومین سالگرد این دست آورد بشری، باید برای دفاع از حقوق بدیهی مردم ایران با آنها همراه و همصدا شوند. مردم ایران با توجه به قیامها و حرکتهای سیاسی ضد خشونتی خود در مقابل یک حاکمیت خشونت گرا و خشونت گستر، باید از حق بدیهی انجام یک رفراندوم و سپس انتخابات آزاد تحت نظر نهادهای بین المللی برخوردار شوند. با برخورداری مردم ایران از حقوق شهروندی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، شصت و دومین سالگلرد این اعلامیه را گرامی میداریم، و به عنوان بخشی از آن مردم در راستای تحقق این هدف از جان و دل مقاومت و مبارزه میکنیم.

سلام بر شهدای راه آزادی پیش به سوی استقرار دموکراسی توحیدی در ایران زمین

نهضت تشیع علوی —– 10 دسامبر 2010 برابر با آدر ماه 1389