همایش سبز در 25 بهمن

2011-02-13 ، اطلاعیه ها

بسم الله الرحمن الرحیم

همایش سبزدر 25 بهمن .خلاصی حمهوریت و اسلام از شر ولایت مطلقه آخوندیسم

هموطنان آزاده ، با گذشت 32 سال از انقلاب اسلامی بهمن، ملت ایران کما کان از آزادی و حق حاکمیت محروم است. در طی این سالیان که جنگ خارجی نیز به کمک خمینی آمد، به بهانه های محتلف، آزادی سیاسی از بند کودتای سلطنتی رها نشده در بند کودتای ولایت مطلقه به بند کشیده شد. نسل انقلاب این خیانت را تحمل نکرد و با پرداخت حداکثر بها، به مبارزه بر علیه خمینی و رژیمش ادامه داد. اسلام شناس قرآنی مرحوم بازرگان به عنوان بزرگترین شانس دموکراتیک این انقلاب، با انواع توطئه ها از جانب خمینی و شرکاء روبرو گردید، و با استعفای او واضح بود که آقای بنی صدر و یا کسان دیگر نخواهند توانست مانع این مافیای ارتجاعی و انحصار طلب گردند.ادامه جنگ بر خلاف طرح پیشنهاد صلح از طرف عراق، امکان سرکوب و سانسور را بیش از پیش برای رژیم فراهم کرد. اما مقاومت مردم و به خصوص نیروهای سیاسی معتقد به اهداف و آرمانهای انقلاب 57،سرانجام نسل دوم را نیز به رویاروئی با ولایت مطلقه کشاند. جنبش 18 تیر و سپس جنبش سبز، با یادآوری اهداف انقلاب 57، با اتکا به پرنسیپهای جمهوریت در اسلام، باردگر در مقابل ولایت مطلقه صف آرائی کرده، و با فریاد الله اکبر و یاد سمبل مقاومت و ایثار در فرهنگ آرادیخواهی تشیع علوی، یعنی سرورشهیدان حسین ابن علی (,ع) به قیام بر علیه ولایت مطلقه اقدام کرده، و تا نفی این ولایت جور و سلطه نیز پیش خواهد رفت. جنبش سبز سرنوشت امپراطوری کمونیستی را در حافظه نزدیک تاریخی خود دارد، که چگونه با یک طرح پروستریکا از سوی حزب حاکم متلاشی شد. ابزار استراتژیک و عام و جهانشمول رژیم های ضد مردمی سرکوبگر در مقابل مردمی به پا خاسته، افزودن بر سرکوبگری است و یا عقب نشینی و فروپاشی. به همین خاطر باید به آخرین حربه های رژیم ولایت در سرکوبی حنبش سبز به عنوان سرفصل فروپاشی او بیش از پیش توجه کرد. این رژیم با محکومیت جهانی روبروست و دیگر فروش نفت ارزان و عقد قرادادهای سود آور، پاسخگوی این بحران نیست. چونکه رژیم بر اساس اسناد دادگاه های اروپائی، حامی و عامل تولید و گسترش بنیادگرائی و تروریسم دولتی در منطقه و جهان است. این رژیم اگر مدتها تنها منافع و مصالح مردم ایران را نادیده میگرفت، اینک درپی گسترش ترور و نا امنی به اقصی نقاط جهان است. نهضت تشیع علوی در تمامی موضع گیریهای خود، به حامیان داخلی و به خصوص اروپائی این مافیا یاد آوری کرده است که، بیش از این با این مافیا سازش و مدارا و معامله نکنید. و با حمایت از حقوق بیهی مردم ایران، جنبشهای مردمی را به رسمیت شناخته و برای تحقق یک نظام سیاسی دموکراتیک قانونمند با آنها همراه شوید.اینک جنبش سبز با داشتن تجربیات نسل اول، و موقعیت ویژه برخاسته از جغرافیای سیاسی امروز در منطقه و جهان، بایستی با حذف اصل ولایت مطلقه و زیر مجموعه آن، حاکمیت قانون بر اساس حقوق شهروندی را هدف محوری خود سازد. اگر در مصر و تونس نیروی جانشین دموکرات خیلی محدود است، در کشور ایران ما از این لحاظ ثروتمندیم. امروز در حوزه حداقل ها ی فرهنگ سیاسی قرآنی ، طیف وسیعی از نیروها دارای توان و ظرفیت سازماندهی دموکراسی هستند.بنابر این با همایش سبز در 25 بهمن باید این توانائی ها به نمایش گذاشته شود. و ما از مردم ایران میخواهیم که در این همایش با تمام توان خود حضور پیدا کرده، و از نیروهای نظامی نیز به مانند سرفصلهای گذشته می خواهیم که از جنبشهای چون ملامتیه و توابین درس گرفته و با مردم همراه شوند. همراهی و همگامی با مردم در مواقع سرنوشت ساز،میتواند در قضاوت فردای آنان نسبت به عملکرد نامردمی سالیان آنها موثر باشد. ارتقاء خواستهای حداقل جنبش سبز به سرنوشتی زیبنده برای مردم ایران یعنی استقرار حاکمیت قانون، میتواند کشور ما را از حاکمیت هرگونه خشونت دولتی و غیر دولتی فارغ سازد.

پیش به سوی استقرار دموکراسی توحیدی در ایران زمین سرنگون باد رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی ولایت مطلقه آخوندیسم

سلام بر شهدای راه آزای نهضت تشیع علوی 24 بهمن ماه 1389 برابر با فوریه 2011