Press enter to see results or esc to cancel.

مقاومت نسل سبز تا حاکمیت قانون و آزادی

بسم الله الرحمن الرحیم

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴿۲۲۷﴾ و كسانى كه ستم كرده‏اند به زودى خواهند دانست به كدام بازگشتگاه برخواهند گشت (۲۲۷ قرآن کریم سوره شعرا

هموطنان آزاده مردم به جان آمده از ستم و بیداد رژیِم ولایت مطلقه آخوندیسم، شهدای چون محمد مختاری و صانع ژاله ، ادامه دهندگان راه شهدای نسل انقلاب بهمن هستند. در انقلاب اسلامی بهمن هم اولین خواست آزادی بود و حکومت آزادیخواهان نیز به نام حکومت عدل علی توصیف میشد. با گذشت 32 سال از آن انقلاب که جنایات بی حد و حصر آخوندیسم پرده سیاهی بر آن کشیده ، امروز نسل سبز در پی احیای اهداف محوری آن انقلاب یعنی آزادی است. این نسل به شهادت حماسه هائی که آفریده مصمم است، آزادی را بر تخت نشاند. بنا براین سمبلهای استبداد و انحصار و فساد، در تاریخ سیاسی ایران حایگاهی در میان آنان ندارند. رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی ولایت مطلقه آخوندیسم، با تبدیل کردن سپاه پاسداران به اهرمی برای سانسور و سرکوب، آن را از هدف اولیه خود یعنی حفاظت از دست آوردهای انقلاب خالی کرده است . بخشی از سران این نیروه نیز در این دگردیسی در ادامه جنگ ضد میهنی با تقاضای مکرر صلح از جانب عراق، همراه و همگام با ولایت مطلقه شدند. اینک جنبش مردم برای آزادی و استقرار حاکمیت قانون، این نیرو را ناچار از انتخاب کرده است. ما در تمامی بیانیه های خود در طی این سالیان به سپاه تذکر داده و با یادآوری اهداف انقلاب اسلامی بهمن، از آنان خواسته ایم که به مردم اقتدا کنند. با انعکاس این خبر در روزنامه دیلی تلگراف از جانب بخشی از فرماندهان در حمایت از مردم، امید بر آن است که بقیه نیز به این جمع پیوسته و با اقتدا به اهداف استراتژیک انقلاب اسلامی بهمن، همراه با سایر نیروهای سیاسی، کشور خود را از دیکتاتوری ولایت مطلقه آسوده سازند. این اطلاعیه فرصت گرانبهائی را به همه نیروها داده است. ما امیدواریم که این نیرو در حرکتهای آتی حنبش سبز در کنار و همراه آنها باشد و نه در رویاروی آنها. با پیوستن به مردم و جنبش سبز آنها ، خود را و کشور خود را از لوث استبداد ولایت مطلقه آخوندیسم پاک سازید. این دعای شهید محمد مختاری که اقتباسی از نیایش معلم شهید دکتر شریعتی است بیانی از اصالت و هدفمندی نسل دوم در پی گیری اهداف خویش است. حدایا ایستاده مردن را نصیبم کن که از نشستن در زمین ذلت خسته ام.

سلام بر شهدای راه آزادی سلام بر نسل وفادار به اهداف و آرمان انقلاب اسلامی بهمن

سرنگون باد رژیم ضد حمهوری و ضد اسلامی ولایت مطلقه آخوندیسم