برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

پاسداران عراقی مافیای ولایت مطلقه آخوندیسم و اشرفیان مجاهد

بسم الله الرحمان الرحیم

با اشغال کشور عراق توسط متحدین به رهبری آمریکا ، رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی ولایت مطلقه آخوندیسم سر از پا نمیشناخت. او با سازماندهی عمال عراقی خود تحت نام “مسلمان شیعه” عراق را با همکاری کردهای یکتی به اشغال در آورد. مردم عراق با رفتن دیکتاتوری صدام توسط قوای متفقین، مواجه با مافیائی شدند که دست بوسی آنها در آستان ولایت برای همگان آشکار بود. مالکی در رأس این سازماندهی رهبری دولت را بدست گرفت، و از همان آغاز سلطه خویش، مأموریت ویژه سرکوب و اسارت و قتل عام مجاهدین را در الویت برنامه های دولت خویش قرار داد. تشیع صفوی با داشتن حوزه هائی چون نجف و کربلا، لشکر کافی برای این تهاجم را با شست شوی مغزی شیعیان ناآگاه تشکیل داده بود. تشکیل انواع نیروهای سرکوب با اقتباس و راهنمائی مافیای ولایت مطلقه در تهران، مالکی اشرف خلع سلاح شده را از همان روز اول نشانه رفته است. جونکه ولایت مطلقه حاکم بر تهران او را خصم استراتژیک خود میداند. به همین خاطر به گماشته خود پیاپی دستور میدهد که اشرف را از میان بردارد. از مزدوران رژیم ولایت مطلقه در حاکمیت عراق انتظاری بیش از این نبوده است، اما چرا جامعه بین المللی و به خصوص آمریکا نسبت به این جنایت ساکت است؟ آیا آمریکا میخواهد با مالکی و خامنه ای و طالبان صلح و حاکمیتهای متعهد در قبال عهد نامه های بین المللی را در منطقه حاکم سازد؟ حاکمیتی که حتی حداقل مخالفت و رقابت باندهای خود را با گلوله و شکنجه و تجاوز پاسخ میدهد آیا قادر است به معاهدات بین المللی وفادار باشد؟ یا اینکه میخواهند با این همکاریها جنبشهای داخلی به خصوص جنبش سبز را نا امید و تسلیم ولایت مطلقه سازند؟ این چگونه حمایت و همراهی است که قیچی کردن پر و بال و تضمینهای روز سخت جنبش سبز را در برنامه خود قرار داده است؟ نهضت تشیع علوی ضمن محکوم کردن توطئه های سازماندهی شده از سوی خامنه ای و پاسدار احمدی نژاد، از دولت آمریکا و مجامع بین المللی میخواهد که حق طبیعی ساکنان اشرف را با حفاظت از آنها و متعهد کردن دولت عراق به این حق، به حداقل وظیفه خود در قبال مردم ایران و وحدانهای بیدار و حق طلب جهانی پاسخگو باشند. دولت آمریکا و متحدینش که با اشغال عراق مسئولیت حفظ جان فعالان سیاسی اشرف را متعهد شدند، چرا با بی مبالاتی ضمن خلع سلاح آنان سرنوشت آنها را به دولتی واگذار کردند که اکثر دستورات حکومتی خود را از ولایت مطلقه تهران می گیرد؟ آیا در سرسپردگی مالکی به ولی فقیه کسی شک دارد؟ مالکی همان برنامه را بر علیه محاهدین به کار میگیرد که توسط خمینی و لاجوردی و اینک خامنه ای و احمدئی نژاد در زندانهای ایران.. چرا دولت آمریکا ضمن خطرناک شمردن رژیم ولایت و پدر خوانده تروریسم بین المللی نامیدن آن، مخالفین جدی و ایدئولوژیک آن را اینچنان به دم تیغ پاسداران عراقی میدهد؟ ایا این دوگانگی در رفتار و گفتار دیپلماسی آمریکا تا کنون بیشترین میدان مانور را برای رژیم و عمالش در منطقه و به خصوص عراق ایجاد نکرده است؟

با سلام به شهدای راه آزادی نابود باد رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی ولایت مطلقه آخوندیسم

زنده باد دموکراسی توحیدی آلترناتیو دموکراتیک ایران فردا

نهضت تشیع دعلوی —— فروردین 1390 برابر با آپریل 2011