برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

منوچهر سخائی هنرمند مردمی در غربت غرب به دیار باقی شتافت.

بسم الله الرحمن الرحیم

منوچهر سخائی هنرمند مردمی در غربت غرب به دیار باقی شتافت.

هنرمندان وفادار به مردم ، سرنوشتشان با تقدیر تاریخی و آرمانی مردم خویش گره خورده است. آنها وجدان معترض و عاصی مردمشان بر ظلم و استبداد در هر صحنه ای هستند. فرخی یزدی ها و میرزاده عشقی و نسلی از هنرمندان متعهد که در مبارزه مردم با استبداد ، زبان و قلمشان را خروس نیمه شبان مردم کردند، تا صبح آزادی را بشارت دهند.هنرمندان با توجه به وجدان صلح جوی و آزادی طلبشان قبل از همه و بیش از همه از شب های تاریک و طولانی استبداد در رنج هستند. به همین خاطر آنها با پیوستن به صف آزادیخواهان جایگاه واقعی هنر مردمی در نبرد آزادی و استبداد را نشانه گذاری میکنند. تا نسلهای مخاطب در امروز و فردا، مسیر را گم نکنند. هنرمندی که در بارگاه ظلم و بیداد به فروش هنر خود می پردازد، و بیداد بر مردم را در هنر خود به نمایش نمیگذارد، نه تنها خادم هنر نیست بلکه حامی هنر کشانی است که ، ظلم و بیداد بر یک ملت را، وسیله تحکیم قدرت خویش ساخته است. در ارتباط با هنر متعهد و هنر درباری به خصوص در تاریخ سیاسی ما بسیار میتوان نوشت اما ما در گرامیداشت یاد منوچهر سخائی که از هنرمندان وفادار به مردم بود به گفتاری از آستوریاس شاعر و نویسنده آمریکای جنوبی اکتفا میکنیم.( من از ادبیات متعهد چنان ادبیاتی را در می یابم که به نیازهای یک ملت پاسخ دهد،که صدای مردم یک سرزمین و پلی باشد که انعکاس رنج ها و سختی ها یا وقایع زندگی آنان را به اذهان ملل دیگر منتقل سازد، تا پژواکی جهانگیر و جهانی بیافریند.)… منوچهر سخائی با شعر و آواز خودش همانند مرحوم مرضیه بیانی از این تعهد به مردمی بود، که در مبارزه با رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی ولایت مطلقه آخوندیسم تا دستیابی به آزادی و حاکمیت ملی از پای نخواهد نشست.

نهضت تشیع علوی —– اردیبهشت 1390 برابر با آپریل 2011