برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

شهادت هدی صابر در زندان رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی ولایت مطلقه آخوندیسم

بسم الله الرحمن الرحیم

خمینی با کودتا بر علیه آرمانها و اهداف انقلاب اسلامی بهمن رژیم ولایت مطلقه را بر مردم ایران تحمیل کرد. نسل انقلاب در مقابله با این کودتای آخوندیسم به هر ریسکی در مقاومت و مبارزه بر علیه آن تن داد. و چنانکه تاریخ روایتگر است صد ها هزار از بهترین فرزندان ایران زمین در این جنگ نابرابر در قبرستانهای گمنام خارج و داخل جان به جان آفرین تسلیم کردند. زجرکش کردن مرحوم مهندس عزت اله سحابی و شهادت فرزندش هاله در تشییع جنازه پدر، باید خواب خفتگان در غار کهف تاریخ سیاسی ایران معاصر را بیدار کند. اگر اصلاح طلبان اروپا توانستند هیتلر را به سرعقل آورده و آن را اصلاح کنند، بدون شک اصلاح طلبان ولایت مطلقه آخوندیسم هم قادر به اصلاح این نظام پلید و مافیائی خواهند بود. نظامی که با اتکاء به پول نفت و گاز و نیروی نظامی سهامدار این منابع مالی، همه حرکتهای اعتراضی حداقلی را نیز در نطفه خفه کرده است. در مقابله با چنین نظامهائی که مرگ و شکنجه و تجاوز نتیجه حداقل و ابتدائی آن است، بایستی مقابله و مواجه با آن از موضع حداکثر باشد، و نه اینکه مطابق با خواست آن به مرگ تدریجی تن داد. سرنوشت سحابی ها و هدی صابر بایستی ملی – مذهبی ها را از خواب گران .. اصلاح تدریجی این نظام سفیانی بیدار سازد. آنها با مشاهده واقعیات مسلم تاریخ ایران و جهان، باید همراه با مردم ایران و جهان سرنوشت این رژیم را به یک قضاوت و اقدام بین المللی واگذارند. متأسفانه همانطور که آخوندیسم نهضت حسینی و قیام کربلا را تبدیل به یک سنت روضه خوانی و سینه زنی کرده است، در سنت ملی – مذهبی های منتظر فرج از درون این مافیا نیز، زجر کش کردن افراد توسط این رژیم تبدیل به سنت نوحه خوانی از موضع استیصال شده است. نهضت تشیع علوی ضمن همدردی با خانواده هدی صابر و سحابی ها ، برای خلاصی از این وضعیت نابهنجار و دهشتناک و برای اتمام زجر کش کردن زنان و مردان ایران در زندان و خیابان … خواهان دخالت دیپلماتیک و حتی نظامی جامعه بین المللی در همراهی با مردم ایران برای خلاصی از نکبت رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی ولایت مطلقه آخوندیسم است. و همچنین به نیروی نظامی باردیگر توصیه میکند که تا فرصت باقی است از نهضت توابین و ملامتیان در تاریخ سیاسی اسلام درس گرفته و برای حذف نکبت ولایت مطلقه آخوندیسم، به مردم و جنبشهای ازادیخواهانه آنها ملحق شوید. از نظامیان در خدمت رژیم کودتائی پهلوی عبرت گرفته که با توجه به خیانت آنها به نهضت ملی به رهبری مصدق کبیر، در قیام بهمن به مردم پیوستند و لکه کودتا را از سرنوشت خود در قضاوت تاریحی مردم، زدودند. با مرگ هدی صابر در زندان و شهادت هاله سحابی در تشییع جنازه پدر، جریان ملی – مذهبی باید از اصلاح نظام ولایت مطلقه آخوندیسم ، توسط کسانی چون خاتمی و موسوی و کروبی ، خود را فارغ سازد، و اصلاح آن را از طریق واگذاری سرنوشت آن به یک رفراندوم با نظارت نهادهای بین المللی تعقیب کند. این نیروها یا باید این گام را برداشته و خود و هواخواهانش را از این خیال باطل فارغ سازد و یا اینکه همچنان به امید واهی اصلاح نظام از درون توسط باندهای مختلف آن ، خود را در سرنوشتی محتوم به مرگ تدریجی ، مقید کرده، و از اقدام به روشهای اصولی و کارساز در همراهی با نسل دوم پرهیز کنند. شهادت هدی صابر بعد از تحمل انواع رنج و شکنج داروغه های ولایت مطلقه، به زبان گویا بیان کننده این حقیقت است که مردم ایران و جنبشهای آزادی خواه آن نیاز به حمایت مادی و معنوی جامعه بین المللی دارند. همان حمایتی که از مردم لیبی و مصر در این مقطع به عمل میآید. این رژیم در هیچ جوزه ای نمایندگی از سوی مردم ندارد و به مانند راهزنانی است که تنها با زور و سانسور بر میهن ما تسلط پیدا کرده است.

تمامی تاریخ به سه شاهراه اصلی می پیوندد . آزادی ، عدالت ، عرفان ! نخستین شعار انقلاب کبیر فرانسه بود و به سرمایه داری و فساد کشید، دومی شعار انقلاب اکتبر بود و به سرمایه داری دولتی و جمود ، و سومین شعار مذهب بود، و به خرافه و خواب! کار اصلی هر روشنفکری در این جهان و در این عصر یک مبارزه ازادیبخش فکری و فرهنگی است برای نجات آزادی انسان از منجلاب وقیح سرمایداری و استثمار طبقاتی ، نجات عدالت اجتماعی از چنگال خشن و فرعونی دیکتاتوری مطلق مارکسیستی و نجات خدا از قبرستان مرگ آمیز و تیره آخوندیسم …. م.ج.1 ص 95و 96 از معلم شهید دکتر علی شریعتی

نابود با رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی ولایت مطلقه آخوندیسم پیش به سوی استقرار دموکراسی توحیدی در ایران زمین

سلام بر شهدای راه آزادی .. سلام برشهید هدی صابر

نهضت تشیع علوی … خرداد ماه 1390 برابر با جون 2011