Press enter to see results or esc to cancel.

یارانه رژیم ولایت مطلقه آخوندیسم به منزله سرم تقویتی برای

بسم الله الرحمن الرحیم

یارانه رژیم ولایت مطلقه آخوندیسم به منزله سرم تقویتی برای ادامه زندان و شکنجه زندانی تا سرحد تسلیم است.

وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاء غَدَقًا و اگر [مردم] در راه درست پايدارى ورزند قطعا آب گوارايى بديشان نوشانيم. قرآن کریم سوره جن آیه شانزدهم.

هموطنان ایرانیان آزاده و جویای آزادی در داخل و خارج با تصرف رهبری انقلاب مردمی صال 57 از سوی آخوندیسم کشور کهنسال ما در تلخ ترین دوران حیات خود قدم گذاشت. نسل انقلاب به عنوان بهترین تضمین مادی و تشکیلاتی برای حفاظت و تحقق اهداف انقلاب 57 با چپ روی های فرصت طلبانه و سپس راست گرائی ، تا درجه سقوط در چاه ویل خط ضد امپریالیستی خمینی، پیش رفت. نسل انقلاب با مقاومتهای جسورانه اما با تاکتیکهای غلط به استقبال بزرگترین ریسک ها رفت، اما ارتجاع آخوندیسم با حمایت جهان کارگری در عرصه سیاستهای بین المللی، و بستن قراردادهای پنهانی، با اقماری که دائما پرچم آنها را به آتش میکشید، توانست ماشین سرکوب و سانسور خود را از طریق یک جنگ خارجی تا حد مقدور تقویت کند.و آن را تحت پوشش تبلیغاتی جنگ خارجی و حضور دشمن در مرزهای کشور برای مردم و افکارعمومی جهان توجیه نماید. اما با زهر خوردن خمینی در آتش بس که به روایت خودش معامله آبرو بود برای حفظ نظام ولایت مطلقه و تداوم آن توسط امثال خامنه ای ، و مواجه شدن رژیم با صدها هزار زندانی سیاسی که در انتظار آزادی بودند، به یکباره هیولا ولایت با کشتار زندانیان در عرض چند روز، به مردم ایران و جهان اعلام کرد که ( کششار و شکنجه و اعدام تنها تضمین برای بقای اوست. رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی ولایت مطلقه آخوندیسم با این کشتار فرازی دیگر از سبعیت و درنده خوئی را به نمایش گذاشت که در تاریخ سیاسی جوامع بشری تنها یاد آور اردوگاههای مرگ فاشیسم بود. مافیای ولایت مطلقه با واگذاری ریاست جمهوری به پاسدار احمدی نژاد بعد از موش و گربه بازیهای دوران خاتمی تحت عنوان جامعه مدنی ، خیز نهائی خود را در انحصار کامل قدرت به وسیله سپاه و روحانیت برداشت، و حکومت نظامی و پلیسی احمدی نژاد در گسترش خفقان و سانسور بر اساس حکم ولایت تا آنجا پیش رفت که حتی یاران سابق نظام مثل کروبی و موسوی نیز زندانی خانگی شدند. آحمدی نژاد در مانورهای تبلیغاتی خودش طرح یارانه را مطرح کرد و با بذل و بخششهای حداقلی آنهم در حوزه محدود به مقابله با بحران مشروعیت شتافت. او در این نمایش تبلیغاتی گاهی وعده 1000 متر زمین به هرخانوار را مطرح میکرد و به مناسبتهای دیگر از سهیم شدن مردم در درآمد نفت. اما چنانکه شاهد هستیم همه این مانورها برای گرم کردن بساط انتصابات فرمایشی نظام ولایت بود و خارج کردن رقبا از صحنه. تا اینکه یارانه حداقلی از راه رسید و عده ای در داخل و خارج آن را برای بهبود اوضاع توده های محروم به فال نیک گرفتند. اما متوجه نشدند که نظام ولایت در تبعیت از میراث خمینی، تنها برای مهار مردم و رقبای خطی خودش به این ولخرجی ها از کیسه خلق الله روی آورده است. در زندانهای رژیمهای فاشیستی و دیکتاتور یکی از شیوه های تواب سازی از مبارزین ، این است که آنها را با شکنجه مداوم و تقویت آنها برای ادامه شکنجه تا سرحد تسلیم . تواب شدن همزمان تغذیه و مداوا هم میکنند. بعضی از زندانیان هوشیار که به این ترفند پلید آگاهی دارند با اقدام به خودکشی و یا طرح فرار، خود را از عواقب این سرنوشت شوم نجات میدهند، اما بخشی دیگر با فال نیک گرفتن این ترفند، منتظر دریافت سرم تقویتی برای بقای خود هستند تا فرجی حاصل گردد. یارانه های رژیم ولایت مطلقه آنسوی ساندیسهای مخصوص و اهدائی نظام ولایت به عوامل کشتار و سرکوب است. مردمی که یارانه شامل حال آنها میشود و اسامیشان در آن لیست محله قرار میگیرد ، دعاگو و ثنا خوان رژیم شده و به شیوه های مختلف تلاش میکنند تا برای دریافت سهمی بیشتر، خود را با نظام و اوامرش هماهنگ تر کنند. در این پروسه قهقرائی دیگر نمیتوان بر مقاومت و فراتر از آن مبارزه این بخش از مردم با حاکمیت دلخوش کرد و یا به انتظار آن نشست. همانطور که طرح دو پاسه شدن ایرانیان خارج از کشور آنها را با مراجعه به سفارتهای رژیم و دریافت پاسپورت ایرانی از موقعیت یک پناهنده سیاسی خارج کرد و با اولین سفر به ایران، و بازگشت از سفر، به دشمن اپوزیسیون که کیس پناهندگی او را تنظیم کرده بود تبدیل شد. البته این بخش از پناهندگان تنها به همین مقدار از تسلیم هم بسنده نکرده بلکه با تشکیل انواع تریبون در کشورهای محل اقامت با دشمنی هیستریک بر علیه نیروهای سیاسی به بیعت خود با رژیم در ستیز با نیروی سیاسی وفادار ماندند. بنابراین با مشاهده نتایج حاصل از این یارانه های رژیمی ، باید به مردم ایران هشدار داد که اگر با شکم گرسنه هم قادرید با این رژیم مبارزه کنید تا دیگر در کشور ثروتمند ایران کسی گرسنه نباشد، صد ها آفرین و افتخار بدرقه شما باد. با تن ندادن به سرمهای تقویتی دشمن شکنجه گر و قساوت پیشه، اراده خود را با اتکاء به ارزشهای اصیل فرهنگی و دینی خود و شاخص های آن چون امام شهید حسین ابن علی (ع) در تعقیب یک زندگی شرافتمندنانه ، به مقاومت و مبارزه خود با این رژیم ادامه دهید. افکار عمومی دنیا در زمانیکه بهار خاورمیانه با قیام خلقهای عرب برای آزادی، رژیمهای توتالیتر را یکی پس از دیگری از میان بر میدارد بدون شک در جغرافیای سیاسی ما نیز حضور خواهد یافت. مردم ایران ذیحق نخست این بهار خاورمیانه بودند که از حمایتهای سیاسی و نظامی برای برکناری ولایت مطلقه آخوندیسم برخوردار شوند، اما این مهم تا کنون در چهارچوب دیپلماسی حداقلی و سازشکارانه عملی نشده است. امید است جنبش سبز با پاک سازی خود از میراث ولایت مطلقه آخوندیسم همراه با نسل انقلاب، گام نهائی را بردارد . همانطور که در اطلاعیه های قبلی خود تأکید کرده ایم ملت ایران برای مقابله با این رژیم و رهائی از ستم او ، نخست باید طرح رفراندوم و انتخابات آزاد تحت نظر نهادهای بین المللی را به کار گیرد، و چنانچه حاکمیت تسلیم این خواست به حق نشود راهی جز سرنوشت قذافی نخواهد داشت.

سلام بر شهدای راه آزادی سلام بر نسلی که ستم را برنمی تابد

پیش به سوی استقرار دموکراسی توحیدی آلترناتیو دموکراتیک ایران فردا

نابود باد رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی ولایت مطلقه آخوندیسم

نهضت تشیع علوی —– سپتامبر 2011 برابر با شهریور 1390