Press enter to see results or esc to cancel.

آیا احمدی نژاد و باند او ,, دجالان (1) ؛؛ قبل از ظهور هستند ؟!


اعتقاد و ایمان به ظهور منجی در دوره های تاریخی گوناگون و بویژه در آخرالزمان ؛ محدود به اسلام و تشیع نمی باشد . ادیان و مذاهب مختلف چون مسیحیت ؛ یهود و زردشت نیز هریک منجی و یا منجیانی را نوید داده اند . ولی تفکرمهدویت و اندیشه ظهور مهدی موعود اصل اساسی و بنیادی در مذهب تشیع است که درگذشته ؛ درمقاطع و بزنگاه هائی از تاریخ که مردم با فشارهای اقتصادی ؛ بی عدالتی و بحرانهای اعتقادی مواجه میشده اند و یا دردورانی که اقتدار حکومت ها ضعیف شده و مشروعیت و مقبولیت آنها به نقطه آسیب پذیر نزول می کرده است ؛ توجه و اعتقاد ویژه به امام زمان در میان مردم رواج می یافته و یا رواج داده می شده است .

اما در شرایطی که اجزا متشکله این تئوری ــ ازتولد منجی و اینکه چنین کسی ؛ اساسا” متولد شده است یا نه ؟ پروسه غیبت های صغری و کبری و اظهارات متناقض و بی پایه در این باره تا نحوه ظهور و ….. ــ در هاله ای از ابهام و تردیدهای جدی قرار دارد و دلایل عقلی و نقلی نسبتا” فراوانی درمورد غیر واقعی بودن آن مطرح می شود ؛ استقرارجمهوری اسلامی و سوء استفاده عوامفریبانه آخوندها و جناح های حاکم از مسئله امام زمان و وارد کردن این مقوله در منازعات سیاسی بین جناحها ؛ به میزان بسیار گسترده تری بر ابهام و تردیدهای گذشته در باره حقانیت موضوع افزوده شده است .

اولین بار در 21 بهمن 57 خمینی دجال و ضد بشر ؛ بنیان گذار جمهوری اسلامی از موضوع امام زمان برای پیشبرد اهداف و مقاصد سیاسی اش استفاده کرد ؛ وی در حالیکه حکومت نظامی در تهران و شهرستان ها بر قراربود ؛ بدون رعایت خطرات ناشی از حکومت نظامی ؛ از مردم درخواست نمود برای تظاهرات به خیابانها بیایند و وقتی با اعتراض تلفنی مرحوم آیت الله طالقانی برای چنین درخواستی مواجه گردید گفت : این ,, دستور امام زمان است ؛ البته بعد ازاستقراراولین دولت بعد از سرنگونی شاه ؛ یعنی دولت موقت مهندس بازرگان ؛ اویکبار دیگرهم نیز از مقوله امام زمان استفاده کرد و دولت بازرگان را دولت ,, امام زمان ؛؛ نامید ؛ بگذریم که بعدا” همین دولت امام زمان در اعتراض به گروگان گیری اعضای سفارت امریکا و همچنین براثراعمال محدودیت ها ؛ دخالت ها و کارشکنی های خود خمینی واطرافیانش مجبور به استعفا شد .

اما با ریاست جمهوری احمدی نژاد ؛ استفاده از موضوع امام زمان ابعاد بسیار گسترده تری به خود گرفت و به عنوان راهبرد اصلی او و باندش برای رویاروئی با چالشهای نظام مورد استفاده قرار گرفت . بر خلاف گذشته ؛ اکنون بحث های مربوط به امام زمان دیگر بحثی نیست که در سطح جامعه یا محافل مذهبی مطرح باشد بلکه دامنه ــ و تأثیر گذاری های آن ــ بطور روشن به حوزه سیاست کشیده شده است . امروز داعیه دار اصلی بحث های امام زمان طیف اصلی حاکم است که اقدامات و اظهارات خود را در راستای فراهم نمودن زمینه ظهور او قلمداد می کند .

ذیلا” به گوشه هائی از خاصه خرجیها دولت از بودجه عمومی برای تدارک و تهیه الزامات ظهور ؛ ترویج اندیشه های امام زمانی و اظهارات برخی از اعضای باند احمدی نژاد در باره ظهورامام زمان اشاره می کنم :

ــ موسسه انتشاراتی جمکران : از 115 کتابی که سال 85 منتشر شده 69 عنوان به موضوع مهدویت و امام زمان اختصاص دارد . این کتابها در تیراژیک میلیون و دویست هزار نسخه انتشار یافته

ــ یکی از کارکنان وزارت ارشاد : کمک های دولتی به انتشار کتاب در جمکران و مراکز مشابه در قم در کمتر از 3 سال به 30 میلیون تومان می رسد .

ــ دولت احمدی نژاد سال 84 یک و نیم میلیارد تومان به مسجد جمکران هدیه کرد تا از زائران این مسجد در روز تولد امام زمان پذیرائی کند . این غیر از دهها میلیارد تومانی است که صرف گسترش پارکینگ و ساختن جاده منتهی به جمکران شده است .

ــ تنها در سال 88 بیش از 30 عنوان کتاب در مورد مهدویت به زبانهای عربی ؛ اردو ؛ انگلیسی ؛ فرانسه و آلمانی ترجمه شده و بوسیله دولت در مراکز فرهنگی ؛ مذهبی و سفارتخانه های جمهوری اسلامی در خارج توزیع شده است .

ــ ایجاد خبرگزاری ویژه برای پوشش اخبار مربوط به مهدویت

ــ از موقع روی کار آمدن احمدی نژاد هر سال صدها نشست و کنفرانس در مورد ظهور امام زمان با بودجه عمومی در سراسر کشور برگزار می شود . اما اظهارات گردانندگان باند احمدی نژاد در مورد ظهور امام زمان :

احمدی نژاد در جمع طلاب مشهد : امام زمان دارد جهان را مدیریت می کند و دست هدایت آقا امام زمان را که در همه امور کشور نمایان است را می بینیم .

ــ وزیر وقت ارشاد ؛ مأمور انداختن میثاق نامه امضاء شده اعضای دولت و امام زمان در جاه جمکران بوده است .

رجا نیوز ارگان کمیته ویژه رسانه دولت : براحتی می توان به امام نزدیک شد ؛ محبت و صمیمیت را تشدید نمود و با او ارتباط تنگاتنگ بر قرار نمود .

احمدی نژاد در اردیبهشت 86 در کرمان : ما مأموریت داریم کشور را به کشور امام زمان تبدیل کنیم .

با کمک مشایی نقشه ,, مسیر عبور امام زمان هنگام ظهور ؛؛ تهیه شده است .

منابع خبری از مشایی به عنوان رابط احمدی نژاد و امام زمان نام می برند

احمدی نژاد در جمع خانواده شهدا و ایثارگران در اصفهان : اسنادی در اختیار داریم که بر مبنای آنها امریکا می خواهد مانع ظهور امام زمان بشود …. آنها نقشه کشیده اند که جلوی ظهور حضرت را بگیرند .

آیت الله مشکینی در نماز جمعه 22 خرداد : تشکر ویژه از حضرت بقیه الله ( عج ) دارم که وقتی 7 ماه پیش در شب قدرفرشتگان الهی لیست اسامی نمایندگان مجلس هفتم و نام و آدرس آنها را به حضرت دادند حضرت هم همه آنها را امضاء کرد . و هزاران نمونه دیگر که در ادامه متن به بعضی از آنها اشاره می شود .

از آنجا که امور وجدانی و معنوی به نوبه خود به مثابه تیغ دو دم عمل می کنند ؛ بدین معنی که اگر فردی در صدد استفاده مادی و سیاسی از آنها بر آید ؛ طرف مقابلش نیز به همان میزان از این امکان برخوردار است که پاتک بزند . این استکه ؛ در حالیکه هر دو جنلح رژیم مدعی ظهور با تفاسیر ویژه خود هستند ؛ جنگ و دعوای آنها بالا گرفته و صدای بعضا” آخوندهای حاکم ــ دکانداران وصاحب عله های اصلی و قدیمی امام زمان ومذهب شیعه ــ در اعتراض به گفتارو ادعاهای باند احمدی نژاد درباره امام زمان بلند شده که بد نیست قبل از آنکه اهداف باند احمدی نژاد از استفاده ابزاری از موضوع امام زمان نوشته شود به نمونه هائی ازآن نیز اشاره شود :

ــ وقتی احمدی نژاد به دروغ وبر خلاف تقریبا” تمام روایات شیعی ادعا میکند که از 313 نفر یاران امام زمان 50 نفرشان زن هستند ؛ روحانیون و مراجع باند مخالف یک صدا آن را تکذیب میکنند از جمله الله بداشتی عضو شورای مرکزی مجمع محققین می گوید : اینها اصل مهدویت و اصل انتظار را دستاویز مسائل سیاسی قرار داده اند و گفته های آنها کوچکترین همخوانی با منظق شیعه و اسلام ندارد

ــ مصباح به نقل از یکی از علمای اهواز : شخصی شب بیست و سوم ماه رمضان در حال احیاء نیمه شب به خواب میرود ؛ در خواب به او ندا می شود که بلند شو برای برنده شدن احمدی نژاد دعا کن ؛ وجود مقدس ولی عصر دارند برای ریاست جمهوری احمدی نژاد دعا می کنند .

باز هم روحانیون و دیگر افراد باند رقیب یکصدا اعتراض می کنند ؛ که وی دروغ می گوید ؛ امام زمان کنترل زمین و زمان را در اختیار دارد و نیاز به دعا کردن برای اجابت خواست هایش ندارد .

ــ برخلاف تفاسیر رایج ازروایات و متون کلاسیک مذهب شیعه که عمدتا” مورد استناد جناح مخالف است مشایی می گوید : این حدیث که میگوید وقتی امام زمان میآید که جهان را سراسر ظلم فرا گرفته است را بد تفسیر کرده اند ؛ منظور این است که در آخر زمان فردی ( منظور وی احمدی نژاد است ) که عادل است بر جهان حکومت می کند ولی این فرد کامل نیست ؛ انسان کامل امام زمان است و در این شرایط اگر امام زمان ظهور نکند این ظلم است .

حرف اصلی روحانیون مخالف باند احمدی نژاد ظاهرا” این است که آنان نباید برای نجات وجهه سیاسی و در مواجه با چالش ها وناکارآمدی های خود و دولت از میراث مقدس شیعه بهره بگیرد . اما بی توجه باین تذکرات و هشدارها ؛ عوام فریبی های باند مهدویت در مورد امام زمان بی وقفه ادامه دارد که متقابلا” با مخالفت جناح مخالف نیزمواجه می شود .

با اینهمه در حقیقت مسئله ــ و اینکه احمدی نژاد و باند وی تا چه اندازه قلبا” باین مسائل اعتقاد دارند و اقدامات این باند واقعا” فی سبیل امام زمان است ــ شک های جدی وجود دارد . به قول آیت الله صانعی این حرام زاده ــ اشاره اش به احمدی نژاد است ــ معلوم نیست که اصلا” به امام زمان اعتقاد دارد یا نه ؟ اما اهداف و خاستگاه چنین رویکردی با موضوع امام زمان چه می باشد :

یکم ــ انحصار زدائی از دین : اساسا” نظریه سنتی شیعه که حجتیه نیز مبلغ آن می باشد معتقد به اقتدار پنهان سیاسی فقیه است و تشکیل حکومت دینی را تنها در قلمرو اختیارات امام معصوم میداند . بنابراین باند احمدی نژاد ــ که از این اندیشه پیروی می کند ــ اگر در جدال با روحانیون طرفدار ولی فقیه ؛ در باره امام زمان پیروز شود ؛ مذهب و تفسیر آن را پس از سالهای طولانی از انحصار روحانیون و مراجع دینی بیرون خواهد آورد . اگر وی بتواند در این امر موفق شود و دسترسی به مهدی موعود را از انحصار ولایت فقیه خارج کند و آن را به اصطلاح دموکراتیزه کند ؛ بطوریکه برای ارتباط با امام زمان نیاز به ولی فقیه نباشد و فرد مستقیما” و بی واسطه بتواند با وی تماس برقرار نماید ؛ دیگر نیازی به رهبر و ولی فقیه نخواهد بود .بدین ترتیب نوعی بی نیازی به روحانیت و ولی فقیه در جامعه جا انداخته می شود . در عمل هم احمدی نژاد خیلی خود را پاسخگو به خامنه ای نشان نمی دهد و بارها گفته است : که من رئیس جمهور او که نیستم ؛ من رئیس جمهور امام زمان هستم . فکرمیکنم این هدف اصلی باند احمدی نژاد است ؛ چرا که به اعتقاد آنان با ظهور منجی موعود ؛ خود به خود ضرورت وجود ولی فقیه و نایب برحق منتفی می شود .

دوم ــ تنزل مشروعیت دینی حکومت : اوج گیری باورهای ساده و صمیمی مردم فقیر به امام زمان نشان می دهد که آنها دیگر به وعده های زمینی حکومت دینی اعتقاد ندارند و به توانائی های یک حاکمیت دینی برای استقرار عدالت و آزادی بدبین شده اند و به نوع قدیمی گرایش شیعه در باره حکومت ــ یعنی حکومت غیر دینی ــ گرایش پیدا کرده اند . گرایشی که اعتقاد دارد ؛ حکومت الهی تنها از آن امام معصوم است . در راستای سوء استفاده از همین باورــ به حکومت غیر دینی ــ مردم است که باند احمدی نژاد این روزها برای کسب مشروعیت از دست رفته ؛ ورد ایرانگرائی و دفاع از فرهنگ ایرانی گرفته است .

اسفندیار رحیم مشایی می گوید : ما باین نتیجه رسیده ایم که برای آماده کردن جهان برای ظهور نمی توانیم از ادبیات دینی استفاده کنیم .

استفاده این باند از فرهنگ ایرانی در مقابل فرهنگ اسلامی و سخنان احمدی نژاد و رحیم مشایی در تجلیل از کورش درهنگام پرده برداری از منشور کورش کبیر نیز در همین کادر قابل تحلیل است . اساسا” نظریه سنتی شیعه که حجتیه مبلغ آن است در گذشته نیز به سلطان ــ شاه ــ مشروعیت می داده و شاه را سایه خدا در زمین دانسته است .

احمدی نژاد : کورش بعد از فتح بابل ؛ فرمان آزادی عقیده و اندیشه را صادر کرد و این همان چیزی است که همه پیامبران و یگانه پرستان آن را فریاد کرده اند .

رحیم مشایی : مرام و ادبیات کورش از جنس پیامبران بوده و بازگشت به اندیشه کورش بسیار ضروری است .

حسین کنعانی از جناح مخالف : اسراری پنهان در پشت لوح کورش می باشد . شاه در جشن های 2500 ساله خطاب به کورش گفت : کورش آسوده بخواب که ما بیداریم ؛ اگر همین پیام در این مراسم اعلام می شود می توان گفت آنها بدنبال احیای نظام سلطنتی هستند که مخالف نظام والائی است .

سوم ــ توجیه نا کارآمدی دولت : باند احمدی نژاد سعی می کنند اینگونه القا کند که همه برنامه های دولت بر اساس پیش بینی ظهور تنظیم می شود ؛ بدین ترتیب ضعف ها و کمبودهای دولت با تلاشهای دولت برای ظهور پرده پوشی می شود . مثلا” سیاست های ماجراجویانه و جنگ افروزانه با امریکا و اسرائیل در راستای کمک به ظهور و مبارزه با موانع ظهورتوجیه می شود .

احمدی نژاد ؛ خبرگزاری فارس 19 اردیبهشت 86 : در جبهه استکبار پرونده امام زمان کامل شده و فقط دنبال آدرس می گردند تا بروند و کار را تمام کنند .

محسن ذوالنور نماینده ولی فقیه در سپاه : صهیونیستها مراقب ظهور امام دوازدهم شیعیان هستند و قصد دارند که به محض مشاهده او را به قتل برسانند .

درپاسخ به اعتراض کردنها به ضعف های دولت در عرصه داخلی نیز ؛ مخالفین و منتقدین متهم می شوند که با توطئه علیه دولت و احمدی نژاد می خواهند زمینه ظهور تأمین نشود .

اما صرفنظر از اینکه فرجام جنگ و دعواهای رژیم بر سر امام زمان چه خواهد شد و یا تلاشهای امام زمانی باند احمدی نژاد با چه هدفی صورت می گیرد ؛ روشن است که : ساز و کاری که با سوء استفاده از ایمان دینی مردم پایه های قدرت خود را تثبیت می کند ؛ تنها با استقرار دمکراسی و جامعه مدنی نیرومند است که خنثی و بی اثرمیشود . یعنی تنها با حائل شدن جامعه مدنی میان ایمان دینی و قدرت حکومتی است که ؛ می توان با اطمینان از باورهای نیرومند وریشه دار دینی مردم برای فرا روئیدن بیک سامان دمکراتیک بهره برداری نمود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآـــــــــــ

( 1) ــ مطابق بعضی روایات مربوط به ظهور : قبل از ظهور دجالانی ( سیاستمدار و حکام ستم گر ) می آیند و می گویند ما باب ظهور هستیم .

محمود خادمی

18.09.2010