گرامیداشت سی و چهارمین سلگرد انقلاب اسلامی ایران – امیر قیاملو

صحبت های امیر قیاملو سخنگوی نهضت تشیع علوی در گرامیداشت سی و چهارمین سالکرد انقلاب اسلامی است.