برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

مشخصات اپوزیسیون استبداد گفتار از امیر قیاملو

مشخصات اپوزیسیون آزادیخواه و تفاوت آن با نیرو های مافیائی که در جنگ قدرت هستند ..و شناخت این نیروها از سوابق سیاسی آنها در تاریخ معاصر